Makassar                 Gevangenis                    Celebes

 

                                                                                                                                                                                22-4-2011

Andere benaming

De Boei

 

Ligging

De Gevangenis lag in het oude centrum van Makassar.

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

overgebracht

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08-03-1942

Omgeving (1)

 

850

850

ma (2)

10-03-1942

Bandjermasin (3)

 

350

1200

kr (4)

03-04-1942 (5)

 

Mak: Inf-kamp.

1200

0

kr

 

 

 

 

 

 

xx-07-1943

Pekato (6)

 

100

100

ma (7)

??

 

??

 

 

 

kr=krijgsgevangenen;

Mak=Makassar; Inf-kamp. = Infanterie-kampement

(1) met de Tjisaroea (van JCJL) en de Duymaer van Twist (van de KPM), opgebracht door Japanse marine

(2) vluchtelingen, die vanuit Tjilatjap aan de zuidkust van Java trachtten Australië te bereiken

(3) met de Op ten Noort (gered uit de Java-zee door diverse Japanse schepen)

(4) drenkelingen van De Ruyter (310 man), Java (40 man), Exeter, Perth

(5) volgens een andere bron: groepsgewijs gedurende de maand maart 1942

(6) evacuatiekamp voor gezinnen van ex-KNIL-militairen

(7) ex-KNIL-militairen, die aanvankelijk naar hun gezinnen terug mochten gaan

 

Omstandigheden

De Gevangenis was overvol (50 man per cel); de voeding was slecht; de hygiënische toestand was uitermate slecht, waardoor er veel zieken waren, die naar het hospitaalschip Op ten Noort gingen, die nog steeds in de haven van Makassar lag.

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 196

Franken, John in Sherie Tromp – Four years till tomorrow, 1999, pg 13-26 (Tjisaroea)

Johns, W.E. en R.A.Kelly - No Surrender, 1969, pg 71 e.v. (opvarenden van de Exeter)

Jorisch, Hans – Rood voor, 1990, pg 30 e.v. (Tjisaroea)

Legemaate, H.J. e.a. – Hr. Ms. Kruiser De Ruyter, 1999, pg 135-139

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 204, 206

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 197 (foto voorgevel)

 

 

Index                   Kampen op Celebes