Serang                      Gevangenis                         Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Ligging

Serang lag ongeveer 80 km ten westen van Batavia, ongeveer 25 km van de westkust (Straat Soenda).

De Gevangenis lag in het westen van de stad., dicht bij het centrum.

 

Kampcommandanten

 

 

Kampbewaking

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen met aanvullingen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02.03.42 (1)

Omgeving

 

60

 

ma,vr,ki

02.03.42 (1)

HMAS Perth

 

307

 

kr (2)

02.03.42 (1)

USS Houston

 

368

 

kr (3)

02.03.42 (1)

HM Reiger

 

7

 

kr (4)

07.03.42

Bangka (5)

 

13

700

kr (6)

 

 

 

 

 

 

25.03.42

 

Serang: Drukkerij

41

 

vr,ki

13.04.42

 

Bat: 10e Bataljon

675

 

kr (7)

13.04.42

 

Buit: Ursulinenklooster

19

0

ma

ki=kinderen, kr = krijgsgevangenen, ma=mannen, vr=vrouwen

Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg

(1) en volgende dagen

(2) Australiėrs (drenkelingen)

(3) Amerikanen (drenkelingen), volgens van Witsen 386

(4) Nederlanders (drenkelingen)

(5) in roeiboot overgstoken naar Java

(6) Australiėrs

(7) 307 Australiėrs en 368 Amerikanen (inclsuief de 7 Nederlanders?)

 

Omstandigheden

 

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 84,; Deel II, pg 72

Rivett, Rohan D. – Behind Bamboo, 1947, pg 85 e.v. (groep 13 in roeiboot)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 300 (burgers)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 35-36

 

Websites

 

 

Index                   Kampen op Java