Batavia Glodok Java

 

18-4-2011

Ligging

De Glodok-Gevangenis lag in het noorden van de stad aan de hoofdweg naar de benedenstad.

Deze gevangenis was eerst een krijgsgevangenkamp (maart 1942 november 1943), later (januari augustus 1945) werden hier Indo-Europese jongens gevangen gezet. Hier wordt alleen het krijgsgevangenkamp beschreven.

 

Kampcommandant

kapitein Nomura (febr 1942-maart 1943), kapitein Tanaka (april-mei 1943),

kapitein Yamamoto (mei 1943-februari 1944)

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

wingcommander C.H.Noble (april 1942), kapitein H.L.A. van den Wall Bake (1942-1943)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1942

 

 

 

 

 

06-03-1942

Omgeving

 

500

500

kr (1)

25-03-1942

 

Bat: Struiswijk

500

0

kr

xx-03-1942

Tasik: Renbaan-kamp

 

1305

 

kr

26-03-1942

Omgeving

 

13

 

kr (2)

30-03-1942

Band: Sumatrastraat

 

2

 

kr (3)

10-05-1942

 

Bat: Patekoan

20

 

kr

15-09-1942

 

Singapore

725

 

kr

26-09-1942

 

Singapore

475

100

kr (4)

24-09-1942 (5)

Bat: Patekoan

 

1200

 

kr

05-10-1942

 

Singapore (6)

1200

100

kr

11-10-1942

Bat: Patekoan

 

488

 

kr

11-10-1942

Tjim: Baros 5

 

200

 

kr

14-10-1942

Bat: 10e Bataljon

 

19

 

kr

16-10-1942

 

Singapore (7)

500

300

kr

16-10-1942

Srbj: Broederschool

 

285

 

kr

25-10-1942

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

400

 

kr

25-10-1942

Tjim: Baros 5

 

912

 

kr

25-10-1942

Band: 15e Bataljon

 

540

 

kr (4)

xx-11-1942

 

Singapore

2200

200

kr

1943

 

 

 

 

 

11-01-1943

Mal: 8e Bataljon

 

1111

 

kr

17-01-1943

Bat: 10e Bataljon

 

1000

 

kr (8)

17-01-1943

 

Srbj: HBS

500

 

kr (8)

19-01-1943

Bat: 10e Batlajon

 

1000

 

kr (8)

19-01-1943

 

Srbj: HBS

500

 

kr

28-02-1943

 

Band: 15e Bataljon

1000

 

kr (8)

26-09-1943

 

Singapore (9)

800

 

kr (10)

30-11-1943

 

Bat: 10e Bataljon

455

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Mal=Malang, Srbj=Soerabaja, Tasik=Tasikmalaja, Tjim=Tjimahi

(1) ambtenaren, politie, stadswacht

(2) overlevenden van de Hr Ms Endeh (hulpmijnenveger)

(3) officieren

(4) Engelsen

(5) tot en met 27-09-1942

(6) aan boord van de Nissyo Maru 1 (eindbestemming Birma)

(7) aan boord van de Tofuku Maru 1

(8) Molukse KNIL-militairen

(9) aan boord van de Makassar Maru

(10) Java Party 17

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 88

 

Luchtfoto

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 88

 

 

Index Kampen op Java