Jogjakarta Groot-Seminarie Java

 

10-4-2012

 

Ligging

Dit gebouw lag in de binnenstad van Jogjakarta, direct ten noorden van de spoorlijn, westelijk van het station (aan de Sultansboulevard).

 

Japanse kampcommandant

 

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

09-03-1942

Omgeving (1)

 

575

575

kr (2)

20-05-1942

 

Soerabaja: HBS

575

0

kr

kr=krijgsgevangenen

(1) o.a vliegveld Magoewo

(2) Engelsen (RAF-grondpersoneel)

 

Werkzaamheden

herstelwerk aan vernielingen op het vliegveld

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 154-155

Witsen, E. van Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 34-35

 

 

 

Foto voorgevel

 

 

 

Index Kampen op Java