Jogjakarta HBS Java

 

10-4-2012

Andere benaming

HBS Djetis

 

Ligging

De HBS lag in het noorden van de stad aan de westzijde van de Djetis-straat.

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

majoor H.L.Eijgenstein (maart-april 1942), luitenant-kolonel S. de Waal (mei-juli 1942)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

05-03-42 (1)

Omgeving (2)

 

1200

1200

kr

29-03-1942

 

Jog: AMS-A

438

 

kr

03-04-1942

 

Jog: Chr. MULO

387

 

kr

04-04-1942

 

Jog: Kaderschool

75

 

kr (3)

04-05-1942

 

Vrijgelaten

300

0

kr (4)

 

 

 

 

 

 

04-05-1942

Jog: Chr. MULO

 

387

 

kr

04-05-1942

Jog: Kaderschool

 

75

 

kr (3)

04-05-1942

Jog: AMS-A

 

438

 

kr

04-05-1942

Omgeving

 

30

930

kr (5)

08-06-1942

 

Vrijgelaten

6

 

kr

14-06-1942

??

 

3

 

kr (6)

08-07-1942

 

Band: 15e Bat

75

 

kr

08-07-1942

 

??

15

 

kr (6)

08-07-1942

 

Band: 15e Bat

800

 

kr (7)

08-07-1942

 

Band: 15e Bat

45

0

kr (8)

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Jog=Jogjakarta; Bat=Bataljon

(1) tot en met 15-03-1942

(2) de stad Jogjakarta en de wijde omgeving

(3) van Molukse en Menadonese afkomst

(4) inheemse (Javaanse) militairen

(5) stadswacht

(6) Engelsen

(7) Nederlanders

(8) officieren

 

Behuizing

Het kamp was ondergebracht in diverse schoollokalen en bijgebouwen van de HBS en diverse vleugels

van de Julianaschool.

 

Sterfgevallen

Tenminste 3 doden (executie 26-05-1942)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 155-156

Nortier, J.J. e.a. De Japanse aanval op Java, 1994, pg 175

 

 

Index Kampen op Java