Harugiku Maru 1

                                                                                                                                                                     11-10-2013

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

4-1-1943

992

 

Malakka

Singapore

 

A

7-1-1943

992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

7-1-1943

992

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Harugiku Maru 1 (ook aangeduid als Van Waerwijck, een oud-KPM-schip, 3.040 ton) vertrok op 4-1-1943 met 992 krijgsgevangenen (allen Nederlanders) uit Batavia naar Singapore; de krijgsgevangenen waren  afkomstig uit ver­schillende kampen op Java, o.a. het 10e Bataljon in Batavia. Deze krijgsgevangenen behoorden tot Java Party 7, de zevende groep krijgsgevangenen van Java.  De om­stan­digheden aan boord waren redelijk: bewaking niet streng, eten niet slecht, slechts één dysen­terie-geval.

 

Op 7-1-1943 kwam het schip aan in Singapore; de krijgs­gevangenen werden met vrachtauto's overgebracht naar het Changi-kamp.

 

NOOT. Deze krijgsgevangenen werden overgebracht naar Thailand om te werken aan de Birma-spoorweg met trein-transporten op 25-4-1943 en 6-5-1943.

The Harugiku Maru 1 (sometimes called Van Waerwijck, an old KPM-ship, 3,040 tons) sailed on 4-1-1943 with 992 POW’s (all Dutch) from Batavia to Singapore; the POW’s came from various camps on Java, among others the 10th Batallion-camp in Batavia. These POW’s belonged to Java Party 7, the seventh group of POW’s from Java. The cir­cum­stances on board were reasonable: guarding not stiffly, food not bad, only one dysentery case.

 

On 7-7-1943 the ship arrived in Singapore; the POW’s were transported with trucks to the Changi-camp.

 

NOTE. These POW’s were transported to Thailand for work on the Birma-railway with train transports on 25-4-1943 and 6-5-1943.

 

 

 

Literatuur

Bloem, Victor Louis - Furio Nippon als slaafarbeider, pg 17

Muller, H.A.L. – Verslag, NIOD, IC 048.887, pg 2

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 36

Wong, Ron - Persoonlijke mededeling (reisroute van zijn vader)

 

 

Naamlijst krijgsgevangenen

 

 

Index                    Zeetransporten              Changi-kamp