Harugiku Maru 4

                                                                                                                                                                     9-2-2015

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Sumatra

Belawan

 

V

25-6-1944

1174 (1)

 

 

 

torpedo

 

26-6-1944

996

178

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

(1) volgens Nelson: 1000 kr (181 Engelsen, 49 Australiërs en 770 Nederlanders)

 

De Harugiku Maru (ook aangeduid als Van Waerwijck, een oud-KPM-schip, 3.040 ton) vertrok op 25-6-1944 met 1174 krijgsgevangenen (Nederlanders, Engelsen en Austra­liërs) uit Belawan, eind­bestemming Sumatra-spoor­weg. De krijgsgevangenen kwamen uit kampen in Noord-Sumatra, o.a. Gloegoer (720 man) en Soengei Sengkol (458 man). Het schip voer in con­vooi met 2 kleine tankers en 2 kleine corvetten.

 

Op 26-6-1944 (om 14:00 uur) werd het schip, dicht onder de kust varend, door twee torpedo's van de onderzeeboot HMS Truculent tot zinken gebracht (het schip brak in tweeën en zonk bin­nen enige minuten); daarnaast werd ook één cor­vet en één tanker tot zinken gebracht. De andere schepen van het con­vooi namen de drenkelingen op. Er verdronken 178 man (113 Nederlanders, 48 Engelsen, 12 Austra­liërs). De over­leven­den werden met diverse schepen naar Singapore ge­bracht, waar nog eens 22 man overleden aan de opgelopen verwondingen, long­ontsteking en uit­putting.

 

Op 3-7-1944 bracht de veerboot Queen Elizabeth 3 een eerste groep van 250 overlevenden van Singapore naar Sumatra, op weg naar de Sumatra-spoorweg. De daarop volgende dagen vonden nog 3 van dergelijke transporten plaats.

The Harugiku Maru 4 (sometimes called Van Waerwijck, an old KPM-ship, 3,040 tons) left on 25-6-1944 with 1174 POW’s (Dutch, British and Australian) from Belawan, destination Sumatra-railway. The POW’s came from camps in Northern-Sumatra: Gloegoer (720 men) and Soengei Seng­kol (458 men). The ship sailed in convoy with 2 small tankers and 2 small corvettes.

 

On 26-6-1944 (at 14:00) the ship, navigating quite near the coast, was hit by two torpedoes from the submarine HMS Truculent  (the ship broke in half and sank in a few minu­tes). Moreover one corvette and one tanker was sunk. The other ships of the convoy took the surviving men on board. A total of 178 men drowned (113 Dutch, 48 British, 12 Austra­lian), the survivors were taken by various ships to Sin­ga­­pore, where another 22 men died from wounds, pneu­monia and exhaustion.

 

On 3-7-1944 the ferry Queen Elisabeth 3 brought the first group of 250 survivors to Sumatra, on their way to the Sumatra-railway. During the following days another three transports were made..

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas van de Japanse kampen, Deel II, pg 31 (de transporten met de Queen Elizabeth)

Hovinga, H. - Met de dood voor ogen, 2005, pg 63-69

Hovinga, H. - Op dood spoor, 2009, pg 26-33

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 151 (730 kr)

Michno, G.F. - Health on the Hellships, 2001, pg 171-172

Nelson, David - The Story of Changi Singapore, 1974, pg 143, 208, 211

Neumann, H. en E. van Witsen - De Sumatra-spoorweg, 1984, pg 41

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 158

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 178

NIOD, IC 003.155

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.cofepow.org.uk (naamlijst van Britse slachtoffers)

www.wereldoorlog2.com (naamlijst van 115 Nederlandse slachtoffers)

www.west-point.org

 

Naamlijsten

Neumann, H. en E. van Witsen - De Sumatra-spoorweg, 1984, pg 197-199 (dodenlijst)

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen

Dodenlijst  (116 Nederlanders )

 

Index          Zeetransporten              Changi-kamp