Heian Maru

                                                                                                                                                                     4-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Flores

Maoemere

 

V

27-1-1944

725

 

Java

Soerabaja

 

A

1-2-1944

725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bat: ADEK

A

2-2-1944

725

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Bat=Batavia

 

De Heian Maru (soms aangeduid als Heinan Maru) vertrok op 27-1-1944 met een groep van 725 krijgs­gevan­genen uit Flores terug naar Soerabaja.  De groep bestond uit zieken; zij moesten vanaf het kamp 4 km lopen naar de haven en vervolgens met wankele prauwen varen naar het schip, dat op de rede lag; met touwladders beklommen zij het schip. Het schip voer in convooi met een ander vrachtschip en een escorte-schip (korvet). Het schip werd onderweg niet aangevallen door onderzeeboten of vlieg­tuigen.

 

Op 1-2-1944  ('s morgens vroeg) bereikte het schip Soera­baja; eenmaal aan wal moesten de krijgsgevangenen in een gereed staande trein; op station Kotta (centrum van Soerabaja) kreeg men wat eten en drinken.

 

Op 1-2-1944 ('s avonds) vertrok de trein uit Soerabaja; op station Sema­rang stond weer eten klaar; via Cheribon en Tjikampek ging het naar Bandoeng, via Tjimahi, Soeka­boemi en Buitenzorg naar Batavia. Op station Manggarai (Meester Cornelis) moest men uit­stappen en lopen richting het dichtbij gelegen ADEK-kamp (aan­komst 2-2-1944, om 23 uur).

The Heinan Maru (sometimes called Heinan Maru) sailed out on 27-1-1944 with a group of 725 POW from Flores back to Soerabaja. This group consisted of sick men; they must walk over 4 km from the camp to the harbour, then with unstable proahs to the ship laying in the roads; they must climb on board via rope-ladders. The ship navigated in convoy with a freighter and an escort-ship (corvette). The ship had not been attacked submarines or air-bombers.

 

On 1-2-1944 (in the early morning) the ship arrived in Soerabaja; the POW must step in a train ready for depar­ture; at Kotta-station (centre of Soerabaja) there was some food and drink.

 

On 1-2-1944 (in the evening) the train leaved Soerabaja; in Semarang food was available available, Via Cheribon and Tjikampek the train arrived in Bandoeng, via Tjimahi, Soekaboemi and Buitenzorg the train reached Batavia. At Manggarai-station (Meester Cornelis) the POW leaved the train; they must walk to the nearby ADEK-camp (arrival 2-2-1944, 23 hrs).

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 168 (JCJL-kamp), Pg 96 (ADEK-kamp)

Veenstra, J.H.W. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 234-239

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 96

 

 

 

Index          Zeetransporten              Overzicht Molukken-Soerabaja