Spoorlijn                   Hindato - 198                  Thailand

 

                                                                                                                                                                         17-8-2011

 

Andere benaming

Hin Daad, Hot Springs

 

Ligging

Dit kamp 198 km van Non Pladuk. Dit kamp lag tussen de Kwei-Noi-rivier en een zijrivier (zie plattegrond); het was ondergebracht in barakken, eerst een werkkamp, later een verzamelkamp. Vlak bij het kamp waren hete bronnen, vandaar de naam “Hot Springs”.

Er werd hier, behalve de spoorbaan zelf, een groot rangeerterrein aangelegd.

 

Kampcommandanten

Chita (“opa”), luitenant Takasaki Shinji

 

Kampleiding

Nederlanders: luitenant-kolonel van Mansveld Beck

Engelsen: majoor Goldman

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08-03-1943

Rintin – 181

 

 

 

kr

xx-03-1943

Kinsayok – 171 (1)

 

3000

 

kr (2)

xx-10-1943

 

Non Pladuk - 0

 

(3)

kr

04-12-1943

Kwima – 195

 

 

2500

kr

14-03-1944

 

Non Pladuk – 0

 

 

 

Afkortingen/Noten

kr = krijgsgevangenen

(1) lopend

(2) de meest fitte uit de totale groep van 5000

(3) er blijft slechts een reparatieploeg achter (na voltooiing van de spoorbaan)

 

Werkzaamheden

Maart-oktober 1943: aanleg spoordijk en een groot rangeerterrein

December 1943: reparaties t.g.v. schade door bombardementen

 

Literatuur

Brentgen, J.H.J. – Belevenissen van een KNIL-officier, pg 22-26

Brink, D.M. - Proces verbaal, NIOD, IC 000881 (april-mei 1943)

Coast, John - Railroad of death, 1946, pg 108 (doorgangskamp, 11.05.43)

Evers, Cornelis B. - Death Railway, 1993, pg 44-61 (maart-oktober 1943)

Gelderblom, Huib – Achter de kawat, 2005, pg 79-125

Kannegieter, Adriaan - Verslag 3e druk, pg 68-71 (december 1943)

Perquin, J. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorweg, 2001, o.a. pg 140-143 (december 1943)

Röge, J.D.A. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorweg, 2001, o.a. pg 144 (maart 1944)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in WOII, 1994, pg 242

 

 

Plattegrond Hindato

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg