Tjilatjap                   Hotel Bellevue                         Java

 

                                                                                                                                                                         8-12-2012

Andere benaming

Hotel Wouters

 

Ligging

Hotel Bellevue was gelegen aan de Resident Marsweg in het centrum van de stad; het was beschadigd door de Japanse bombardementen; het was omheind met prikkeldraad.

.

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

kolonel P.Scholten

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08-03-42 (1)

Wagon-stelling (2)

 

200

200

kr (3)

28-03-1942

 

Band: MULO-school

2

 

kr

01-05-1942

 

Tjil: Infanterie-kamp.

150

 

kr (4)

16-06-1942

 

Tjim: Baros 5

50

0

kr (5)

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Tjil=Tjilatjap, Tjim=Tjimahi; Infanterie-kamp.=Infanterie-kampement

(1) tot en met 15-03-1942

(2) verdedigingslinie 25 km ten noorden van Tjilatjap

(3) allen officieren IIde Divisie, Groep Zuid en andere eenheden

(4) Nederlanders

(5) Engelsen en Australiërs

 

Sterfgevallen

Tenminste 6 (executie van gevluchte Australiërs)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 130-131; Deel II, 2002, pg 106

Scholten, P. – Op reis met de ‘Special Party’, 1971, pg 62-66

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese, 1994, pg 297 (alleen Tjilatjap genoemd, geen kampnamen)

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 56

 

Plattegrond van de stad

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 130; Deel II, 2002, pg 106

 

 

Index          Kampen op Java