Hoten 0D                  Werkkampen           Mantsjoerije

                                                     

                                                                                                                                                                         2-2-2012

Andere benaming

Mukden 0D

werkkamp Hoten 0D1 open van 2-5-1944 tot 15-8-1945 (leerlooierij)

werkkamp Hoten 0D2 open van 24-6-1944 tot 15-8-1945 (textielfabriek)

werkkamp Hoten 0D3 open van 15-8-1944 tot 15-8-1945 (houtzagerij)

 

Ligging

Moekden is de oude benaming van Shenyang, dat thans in China ligt, ongeveer 200 km ten noorden van de grens met Noord-Korea. Hoten 0D lag ongeveer 6 km verwijderd van Hoten 0A aan de noord-west zijde van de stad aan de spoorlijn naar Harbin; het kamp was ondergebracht in een kazerne bestaande uit één of meer stenen gebouwen, vlak bij de Manchu Work and Tool Corporation.

Naast dit kamp waren er drie afzonderlijke werkkampen, die dicht bij de betrokken fabrieken waren gelegen,  een leerlooierij een textielfabriek en een houtzagerij. Deze kampen werden aangeduid als Hoten 0D1, Hoten 0D2 en Hoten 0D3.

 

Kampcommandant

kolonel Matsuda

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

29-07-1943

Hoten 0A, Mukden

 

1000

1000

kr (1)

 

 

 

 

 

 

xx-06-1944

 

Japan: Nag 1B

 

 

kr (2)

29-04-1945

Japan: div. kampen (3)

 

134

1100

kr (4)

21-05-1945

Hoten 1B, Zheng

 

600

1700

kr (5)

 

 

 

 

 

 

23-08-1945

 

Chungkung (6)

 

 

kr (7)

10-09-1945

 

Evacuatie (8)

 

0

kr (9)


kr = krijgsgevangenen

(1) 900 Amerikanen, 100 Engelsen en Australiërs

(2) enige Amerikanen, als straf wegens sabotage in de fabriek

(3) o.a. Fuk 8B (Dam Backer)

(4) Am, Eng en Ned officieren (21 Nederlanders, zie naamlijst)

(5) Am, Eng en Ned prominenten (o.a. 60 generaals en 140 kolonels, waaronder kolonel Scholten)

(6) evacuatie per vliegtuig

(7) prominenten en generaals

(8) evacuatie per trein naar Port Arthur (500 km) en per schip via Okinawa naar Manila

(9) alle overige krijgsgevangenen

 

Omstandigheden

Voeding                goed

Wonen                  soms 10 oC onder nul; dekens, lakens, zeep aanwezig

Recreatie              veel boeken aanwezig; veel bridgen, gramafoon met klassieke platen

 

Gebeurtenissen

31-07-1943         de drie ontsnapte en weer gevangen genomen Amerikanen geëxecuteerd

xx-11-1943          eerste visitatiebezoek van ICRC

06-12-1944         tweede visitatiebezoek van ICRC

07-12-1944         eerste bombardement op fabrieken en spoorwegen: 19 doden en 30 gewonden

21-12-1944         tweede bombardement (neergeschoten vliegers naar apart kamp)

16-08-1945         werkploegen gaan niet naar de fabrieken

17-08-1945         Japanse capitulatie bekend gemaakt

19-08-1945         Russen bezetten Moekden

24-08-1945         vervoer van zieken begonne

 

Literatuur

Backer, Dam – Buigend riet, 1995, pg 154-200 (periode 29-4-1945 tot 10-9-1945)

Scholten, P. – Op reis met de Special Party, 1971, pg 229 e.v. (verblijf), 272  e.v. (evacuatie)

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 218-219

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 151, 214, 219, 248

 

Websites

www.mukdenpows.org

www.powresearch.jp

 

Foto’s/Tekeningen

Backer, Dam – Buigend riet, 1995, pg 171 (augustus 1945)

Scholten, P. – Op reis met de Special Party, 1971, pg 231, 235, 265

 

Naamlijsten

Backer, Dam – Buigend riet, 1995, pg 146 t/m 150 (groep aangekomen 29-4-1945)

 

 

Tekeningen

 

 

Naamlijst  Nederlanders aangekomen 29-4-1945

 

 

Index                    Mantsjoerije                  Kampen in Mantsjoerije