Tarakan            Infanterie-kampement         O-Borneo

 

                                                                                                                                                                     21-3-2012

 

 

Ligging.

Tarakan was een klein eiland (ongeveer 20 km lang) voor de oostkust van Borneo (3 gr NB, 117 gr OL). Op dit eiland lag een vliegveld en 2 KNIL-kampementen, het Infanterie-kampement en het Artillerie-kampement, beide aan de westrand van de hoofdplaats Tarakan, dat midden op de zuidpunt van het eiland lag. Ten zuid-westen van Tarakan lag de havenplaats Lingkas; voor de kust lagen hier de bekende oliebronnen van Tarakan.

De Nederlandse troepen capituleerden op 12.01.1942.

 

Japanse commando

Japanse Landmacht, per 17.1.1942 Japanse Marine

 

Transporten (volgens de Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

overgebracht

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

12-01-1942

Omgeving (1)

 

1250

1250

kr

18-01-1942

 

a/b Japans schip

215

1035

kr (2)

17-02-1942

 

Tar: Artil-kamp

1035

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Tar=Tarakan, Artil-kamp=Artillerie-kampement

(1) uit diverse lokaties om 18:00 uur samengebracht in dit kamp

(2) op 19.01.1942 op gruwelijke wijze vermoord en in zee gegooid (zie achtergrondinformatie executie)

 

Achtergrondinformatie van de executie op 19.1.1942

Volgens Van Witsen bestond deze groep krijgsgevangenen uit de bemanning van een kustbatterij, die kort na de capitulatie van de Nederlandse troepen twee Japanse oorlogsschepen torpedeerde. Deze visie is ook terug te vinden in het standaardwerk van Dr L. de Jong.

Volgens E.Braches in Atlas Japanse Kampen bestond deze groep krijgsgevangenen uit de bezetting van de stellingen Karoengan en Peningki (aan de toegangsweg naar de stad Tarakan), die probeerde Japanse troepen tegen te houden.

 

Op 19.1.2012 (precies 70 jaar na dato) werd op het Ereveld in Loenen (Gelderland) een monument opgericht ter herdenking aan de slachtoffers van deze executie. Op het monument zijn de namen vermeld van 92 Europese krijgs­gevan­genen, die vermoord werden; de namen van de inheemse krijgsgevangenen zijn nog niet bekend.

Voor info zie: www.gedenktekentarakan.nl

 

 

Literatuur

Dulm. J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 187-189 (E.Braches)

Jong, Dr L. de – Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11a, Ned.Indië I, 1984, pg 791-796

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 23-24

 

 

 

Index                    Kampen op Borneo