Tjilatjap            Infanterie-kampement                  Java

 

                                                                                                                                                                         9-12-2012

Andere benaming

Kamp 1, Het oude kamp

Japanse registratiekaarten: Java II (of 2B)

 

Ligging

Het Infanterie-kampement lag in het centrum van Tjilatjap en omvatte ook het Militair Hospitaal aan de aloon-aloon.

 

Kampcommandanten

luitenant Hiruyama (“Bruintje Beer”)

 

Kampbewaking

Japanse militairen en Koreanen

 

Kampleiding

kapitein F.Rietveld (maart-mei 1942), luitenant-kolonel A.Pik (mei-juni 1942),

luitenant-kolonel A.Hamming (juni 1942), majoor Van Oyen (juli 1942)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-03-1942

Wangon-stelling (1)

 

2000

 

kr

29-04-1942

 

Vrijgelaten

500

 

kr (2)

01-05-1942

Tjil: Hotel Bellevue

 

150

 

kr (3)

01-05-1942

Tjil: Artillerie-kamp.

 

362

2000

kr

16-06-1942

 

Tjim: Baros 5

1060

 

kr (4)

16-06-1942

 

Tjim: 4e en 9e Bat

940

0

kr (5)

 

 

 

 

 

 

18-06-1942

Bandoeng

 

760

 

kr

19-06-1942

Band: 15e Bat

 

1400

 

kr

21-06-1942

Band: 15e Bat

 

800

 

kr

xx-07-1942

Omgeving

 

50

3000

ma (6)

01-08-1942

 

Tjil: Artill-kamp.

2900

 

kr

01-08-1942

 

Srbj: Jaarmarkt

50

0

ma (6)

kr=krijgsgevangenen, ma=mannen (burgers), zkr=zieke krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Srbj=Soerabaja, Tjil=Tjilatjap, Tjim=Tjimahi

4 en 9e Bat=4e en 9e Bataljon; 15e Bat=15e Bataljon

Artill-kamp.=Artillerie-kampement

(1) verdedigingslinie 25 km ten noorden van Tjilatjap

(2) Javaanse KNIL-militairen

(3) officieren van het KNIL

(4) volbloed Nederlandse KNIL-militairen

(5) Indo-Europese KNIL-militairen

(6) technici van suikerondernemingen

 

Omstandigheden

Terreur                 luitenant Hiruyama oefende een ware terreur uit; er werd veel geslagen door de bewakers

                              na bezoek generaal Saito was terreur voorbij

Werk                     haven opruimen (verwoest door Japanse bombardementen)

Hygiëne                vieze kazerne

Voeding                slecht, veel honger

Sterfgevallen        15

 

Literatuur

Bloem, Victor Louis – Furio Nippon als slaafarbeider, 2000, pg 4 e.v.

Brendgen, J.H.J. – Belevenissen van een KNIL-officier

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 130-131; Deel II, pg 106

Jacobs, Gerard en Willem – Retourtje Nederlands-Indië, 2012, pg 37-40

Maingay, H. – Persoonlijke mededeling

Maingay, H. – Stabelan 9-1

Raad, André – Mijn geest overwon (dagboek), 2012, pg 12 t/m 33

Scheer, Wilbert – De stilte voorbij, 2007, pg 80-84

Scholten, P. – Op reis met de ‘Special Party’, 1971, pg 62-66

Sorgdrager, Donald – Kamperen met oom Nippon, 2007, pg 46-50

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese, 1994, pg 297

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 56

 

Plattegrond van de stad

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 130; Deel II, 2002, pg 106

 

Luchtfoto

Diessen, J.R. van en R.P.G.A.Voskuil – Boven Indië, 1993, pg 91

 

 

Index          Kampen op Java           Transportschema Tjilatjap