Magelang           Instructie-Bataljon                   Java

 

                                                                                                                                                                                    19-4-2011

Andere benaming

Kaderschool

 

Ligging

Magelang lag aan de weg van Semarang via Ambarawa naar Jogjakarta; het was een grote garnizoensplaats.

Het kamp was ondergebracht in de KNIL-gebouwen aan de zuid-west zijde van het Exercitieterrein.

 

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-03-1942

Kebonan (1)

 

300

300

kr (2)

24-04-1942

 

Srbj: Jaarmarkt

300

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Srbj=Soerabaja

(1) verdedingsstelling aan de weg van Ambarawa naar Magelang (5 km zuid-west van Ambarawa)

(2) 3 compagnieën o.l.v. luitenant-kololnel M.C.H.W. van Beusekom

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 152-153

Nortier, J.J. e.a. – De Japanse aanval op Java, 1994, pg 157, 159 (Kebonan-stelling)

 

 

Index          Kampen op Java