Java Party 12

                                                                                                                                                                     26-5-2017

Naamlijst 1700 Nederlanders

 

Maebashi Maru 2 (Batavia 5-2-1943, Singapore 9-2-1943)

 

Bron: War Office Londen WO 361/2207 e.v., NRK-Archief 3817

 

NR1=rangnummer op originele lijst

CAT = Categorie:            Koninklijke Marine: A=Officieren, B=minderen

Landmacht: C=Officieren, D=Onderofficieren, E=Minderen

STB=Stamboeknummer

NR2=instapnummer ?

NAAR=

  • treinnummer = vertrekdatum Singapore: 58=13-4-1943, 60=15-4-1943, 61=16-4-1943
  • Jap1 = Japan, vertrekdatum Singapore 2-4-1943 (met Hawaii Maru 1)
  • Jap2 = Japan, vertrekdatum Singapore 25-4-1943 (met Kyokko Maru)
  • Mal = Maleisië

 

NR1

CAT

NAAM

RANG

STB

NR2

NAAR

517

E

Aagten, F. van

sld

109708

1700

60

110

C

Aalders, Ch.H.H.

lt

 

354

Jap1

516

E

Aalders, W.J.A.

sld

213515

359

Jap1

518

E

Abels, J.H.F.

sld

16107

1202

Jap1

519

E

Abrahams, A.

sld

47620

1203

Jap1

520

E

Abrahamsz, Ch.I.J.

sld

21222

1204

 

521

E

Achterberg, B.D. van

sld

95115

361

Jap1

522

E

Acket, B.

sld

168417

360

 

523

E

Adam, J.A.

sld

129908

121

Jap1

185

D

Adam, L.G.G.

sgt

210613

5

Jap1

186

D

Adena, J.W.

sgt

38906

1131

60

524

E

Adler, J.

sld

149612

1205

60

525

E

Agterberg, J.

sld

67516

154

Jap1

187

D

Ahlhaus, J.F.W.

sgt

86874

577

Jap1

526

E

Ahrens, C.F.A.

sld

96316

1206

Jap1

527

E

Albinus, R.E.

sld

5806

1207

60

188

D

Albrecht, C.O.

sgt

91391

1047

61

189

D

Alexander, K.

sgt

36706

1704

Jap1

190

D

Algra, J.

sgt

167320

608

Jap1

191

D

Alkema, J.P.T.

vdg

 

3

Jap1

528

E

Alphen, J.H. van

sld

5024

321

Jap1

192

D

Altenburg, E.A. van

sgt

89104

859

Jap1

529

E

Altman, W.

sld

74619

1208

60

530

E

Amade, Ch.R.

sld

55722

844

Jap1

531

E

Amersfoorth, W.L. van

sld

15021

965

Jap1

193

D

Amrein, A.F.F.

sgt

 

929

Jap1

532

E

Amstel, G.D. van

sld

63307

1209

60

533

E

Anholt, H.

sld

9220

169

60

194

D

Anker, W.

sgt

13104

242

Jap1

534

E

Anten, J.

sld

52823

365

60

535

E

Anthonijsz, A.

sld

193623

363

Jap1

536

E

Anthonijsz, A.E.

sld

118311

1211

60

537

E

Anthonijsz, F.Ch.

sld

97404

1210

60

538

E

Anthonijsz, F.E.H.

sld

97595

745

Jap1

539

E

Anthonijsz, G.

sld

35197

362

Jap1

1676

F

Apear, Ch.A.

 

 

290

Jap1

540

E

Appel, D.

sld

58919

364

 

541

E

Appel, J.E.

brig

97041

1165

60

111

C

Appelman, J.M.

ovg

 

113

 

542

E

Ardaseer, E.W.

sld

18021

845

Jap1

543

E

Ardaseer, L.

sld

96610

1212

60

195

D

Arends, E.J.W.

sgt

6709

325

 

544

E

Arnold, A.V.

sld

180518

1215

Jap1

545

E

Arns, Th.

sld

31623

183

Jap1

112

C

Aronstein, L.

lt

 

95

61

546

E

Asdonck, J.G. van

brig

96448

960

Jap1

113

C

Asselbergs, G.A.M.

lt

 

93

61

549

E

Assenderp, M. van

sld

185909

1213

60

547

E

Avé, W.S.

sld

168623

1214

60

548

E

Aykens, J.

sld

200404

337

Jap1

550

E

Baams, R.E.

sld

97459

287

Jap1

196

D

Bakker, A.

vdg

154906

1022

60

197

D

Bakker, C.M.

sgt

218513

6

 

551

E

Bakker, D.C.

sld

97614

1216

Jap1

552

E

Bakker, F.

stadsw

 

880

Jap1

198

D

Bal, G.L.

sgt

11118

1050

Jap1

199

D

Bal, J.

sgt

23619

1049

Jap1

1

A

Balder, P.J.

lt tz

 

80

61

200

D

Balen, J.H. van

sgt

84218

1028

60

554

E

Bannisseht, J.H. von

sld

17721

1218

Jap1

553

E

Bannisseht, V.M. von

sld

50605

1219

Jap1

555

E

Barendse, L.A.

sld

96081

1220

Jap1

556

E

Barkmeyer, E.E.B.

sld

56112

214

Jap1

557

E

Barnaart, B.O.S.

sld

17610

1221

Jap1

558

E

Baron, B.

sld

18121

1222

60

201

D

Baron, R.

sgt

56622

1132

60

559

E

Bastiaans, G.

sld

98406

368

Jap1

560

E

Bastiaans, P.H.C.

sld

41805

1223

Jap1

561

E

Bats, E.A. de

sld

110122

1224

Jap1

31

B

Bats, E.G. de

matr

20304

1225

Jap1

114

C

Baud, W.A.

lt

 

804

61

32

B

Baumgarten, L.C.J.H.

matr

6010D

367

60

202

D

Bauwin, P.A.

sgt

85147

930

 

562

E

Bax, A.L.

sld

2207

366

Jap1

203

D

Beaupin, G.Th.

sgt

125715

1048

Jap1

563

E

Becker, E.E.A.

sld

22122

1226

Jap1

564

E

Beckeringh, C.A.

sld

19121

1227

Jap1

204

D

Beek, Th.M.G. van de

sgt

57122

1159

Jap1

565

E

Beekman, Ch.M.

sld

59419

638

60

566

E

Beekman, H.W.

sld

19621

1228

Jap1

205

D

Beekveld, G.Ch.

adj

80547

379

60

567

E

Beer, J.A.

sld

46103

1229

Jap1

568

E

Beer, J.H.F.

sld

181223

371

Jap1

569

E

Beer, L.

sld

223501

369

60

570

E

Beers, J.

sld

2796

1275

Jap1

571

E

Beets, E.H.

sld

35123

1230

 

115

C

Beets, N.

ovg

 

307

Mal

116

C

Begemann, H.K.S.A.

lt

 

165

61

206

D

Behre, A.A.J.

sgt

133509

1133

Jap1

572

E

Bekkers, P.J.

sld

93231

1237

60

573

E

Belle, E.Ch.G.

sld

47010

611

Jap1

574

E

Belonje, W.R.

sld

192423

667

Jap1

207

D

Beltgens, L.E.F.

sgt

51110

135

Jap1

208

D

Bemmel, Th.P.H. van

sgt

1294

219

60

575

E

Bender, W.R.

sld

185521

1231

60

576

E

Benetreu, J.

sld

82919

1238

60

577

E

Benjamins, J.H.

sld

104997

623

Jap1

209

D

Benschop, Ir P.M.

sgt

149401

244

Jap1

210

D

Berg, A.

vdg

79617

806

Jap1

578

E

Berg, G.H. van

sld

208723

677

Jap1

211

D

Berg, G.K. van den

sgt

197512

233

Jap1

579

E

Berg, L. van de

sld

104195

881

60

580

E

Berg, O. van de

sld

2222

846

Jap1

2

A

Berg, W.Th.L. van den

lt tz

 

67

61

581

E

Berge, K. ten

sld

110512

618

Jap1

582

E

Bergh, F.A.

sld

208403

1233

Jap1

212

D

Berghahn, C.F.W.

sgt

193696

370

Jap1

583

E

Bergman, A.J.

sld

36316

1232

Jap1

584

E

Bergmann, A.F.Th.

sld

8412

676

Jap1

213

D

Bergmans, E.K.

smi

87620

1034

Jap1

585

E

Berretty, B.

sld

21021

1235

60

33

B

Berretty, P.

matr

11216D

1234

60

586

E

Bertsch, G.H.

sld

58518

1239

60

587

E

Bertsch, H.

sld

40422

1236

Jap1

588

E

Beugen, B.L. van

sld

12109

942

Jap1

589

E

Beukers, J.E.

sld

99704

1240

60

590

E

Beurden, F.L. van

sld

58618

1242

60

591

E

Beusekom, F.W. van

sld

111122

1241

60

214

D

Beveren, V. van

sgt

21321

860

Jap1

592

E

Bianchi, N.

sld

167720

1243

60

593

E

Bieri, A.O.

sld

133321

385

Jap1

594

E

Bieri, F.

brig

88132

1166

Jap1

595

E

Biermannn, Ch.

sld

179716

1244

Jap1

597

E

Binkhuysen, F.W.

sld

207899

1246

Jap1

596

E

Binkhuysen, J.Ch.

sld

56709

1247

Jap1

598

E

Binkhuysen, V.J.

sld

175923

993

Jap1

215

D

Birnie, M.

sgt

117913

1051

60

599

E

Bisel, H.

brig

93547

939

 

600

E

Bisel, H.

sld

44823

1245

60

216

D

Bitter, H.A.

vdg

 

722

61

34

B

Blans, J.

matr

39415D

1248

60

1677

F

Blaset, G.L.

 

 

157

60

601

E

Blaset, M.J.

sld

133621

1249

60

602

E

Bloem, Ch.E.

sld

57612

1251

Jap1

603

E

Bloemhard, F.E.

sld

3824

754

Jap1

604

E

Bloemhard, J.A.L.

sld

21515

770

Jap1

217

D

Bloemhard, W.F.

sgt

57712

1134

60

218

D

Bloemhof, W.

sgt maj

92869

1033

Jap1

605

E

Blom, A.J.G.

sld

 

182

Jap1

606

E

Blommaert, W.A.

sld

188323

1250

Jap1

219

D

Blommestein, K. van

sgt

73894

830

Jap1

220

D

Bochardt, A.W.F.

sgt

61201

671

Jap1

607

E

Bochardt, J.

sld

106123

679

Jap1

608

E

Böck, H.R.H.

sld

145604

386

60

609

E

Bockom Maas, H. van

sld

135016

382

Jap1

610

E

Bodegraven, A. van

sld

159507

145

Jap1

611

E

Bodeman, G.A.A.

sld

97594

387

60

612

E

Boelhouwer, J.F.

sld

87490

584

Jap1

613

E

Boer, A.T. de

sld

76906

288

Jap1

614

E

Boer, I.

sld

25412

268

Jap1

616

E

Boer, Ir P.J. de

sld

206510

234

60

615

E

Boer, R.H.

sld

84800

383

60

3

A

Boer, Y. de

lt tz

 

77

61

617

E

Boermans, F.M.G.

sld

217702

186

60

618

E

Boers, J.W.

sld

23800

380

Jap1

221

D

Bogaard, C.

sgt

 

346

 

619

E

Bokma, P.G.

brig

89219

1167

60

620

E

Bolio, E.J.

sld

15818

27

Jap1

222

D

Bollen, L.M.G.

sgt

213112

1703

Jap1

621

E

Bomhoff, J.

sld

154203

262

Jap1

622

E

Bonebakker, E.

sld

173914

315

Jap1

623

E

Bonjernoor, P.J.

sld

189122

1252

60

624

E

Bonk, E.L.

sld

134318

847

Jap1

625

E

Bonne, J.

sld

121923

1276

60

626

E

Bonte, F.Th.

sld

97809

1253

Jap1

1678

F

Boogaard, J. van den

 

 

120

Jap1

223

D

Boogers, J.P.

sgt

146316

1135

60

627

E

Boom, H.J.

sld

96818

967

Jap1

35

B

Booren, C. van den

matr

33016D

347

61

629

E

Borgemeester, G.D.E.

brig

92153

1168

60

36

B

Borsje, J.

matr

17422D

334

61

631

E

Bos, H.

sld

41823

760

Jap1

630

E

Bos, J.C.

sld

88403

384

Jap1

628

E

Bosch tot Verwolde, M.A. vd

sld

155918

1254

Jap1

224

D

Bosch, F.W. van den

sgt

184215

1052

60

632

E

Bosman, H.P.M.

sld

43400

848

Jap1

633

E

Bossche, A.L. van den

sld

89476

1255

60

634

E

Bouquiet, J.L.

sld

10618

650

Jap1

636

E

Bousaart, F.L.S.H.

sld

100203

651

Jap1

635

E

Bousché, E.K.

sld

127223

381

Jap1

637

E

Bout, J.J.

sld

97063

318

Jap1

225

D

Bout, L.V.

sgt

94450

1056

Mal

638

E

Bouwens, E.M.

sld

57820

1271

Jap1

639

E

Bouwens, F.J.

sld

134721

1256

Jap1

640

E

Bouwer, J.F.

sld

81023

680

Jap1

1679

F

Bouwman, W.H.

 

 

62

Jap1

641

E

Boxsel, A.J. van

sld

206299

1257

60

226

D

Braams, J.Th.A.

wmr

166208

1055

Jap1

642

E

Braekel, L.R. van

sld

40922

656

Jap1

1680

F

Brakel, E.J.F.

 

 

372

Jap1

643

E

Brand, J.W.

sld

94205

882

Jap1

644

E

Brander, J.K.

sld

77714

119

Jap1

645

E

Brandon, R.

sld

194023

1259

Jap1

646

E

Brandt, W.A.

sld

10908

1258

Jap1

647

E

Brans, H.J.

sld

23322

1260

Jap1

648

E

Braun, C.E.

sld

23422

1261

60

649

E

Breekland, I.

sld

179720

1262

 

227

D

Breeman, A.

sgt

43317

1136

60

228

D

Breeman, C.

sgt

99819

1053

 

1681

F

Breemen, M.I. van

 

 

59

Jap1

650

E

Breetvelt, C.

sld

96723

883

Jap1

4

A

Bremen, L.O. van

lt tz

 

71

61

651

E

Bremer, Th.

sld

59712

641

Jap1

652

E

Brender à Brandis, H.V.Th.

sld

92896

742

Mal

653

E

Bretonnière, Ch.A. de la

sld

97777

849

Jap1

229

D

Breukers, C.R.

sgt

174822

373

Jap1

230

D

Briët, Ch.L.D.

sgt

119010

1137

60

654

E

Brillman, D.

sld

248102

248

Jap1

655

E

Brink, A.W. van den

sld

137505

226

Jap1

231

D

Brink, L.G. van den

sgt

169513

171

Mal

656

E

Brittijn, H.C.

sld

158519

884

Jap1

657

E

Broedelet, W.E.

sld

107323

375

Jap1

37

B

Broek, J.G. van den

matr

22320D

1263

Jap1

659

E

Broek, M.G. van den

sld

138123

762

Jap1

232

D

Broek, P.W.G. van de

sgt

194311

220

Jap1

660

E

Broeke, G.F. van den

sld

59097

678

Jap1

658

E

Broeke, J. van den

sld

104316

961

Jap1

661

E

Broers, E.Ch.

sld

90901

378

Jap1

662

E

Bromm, G.A.

sld

61418

28

Jap1

663

E

Bron, J.

sld

163708

174

Jap1

233

D

Bronckhorst, G. van

sgt maj

94333

1035

Jap1

234

D

Bronsveld, P.

wmr

29014

7

Jap1

235

D

Brookman, G.

sgt

121314

861

Jap1

238

D

Brookman, H.

sgt

24917

1054

Jap1

236

D

Brookman, K.L.

sgt

60211

862

Jap1

664

E

Brookman, P.

sld

81223

634

Jap1

667

E

Brouwer von Ganzenbach, E.A.

sld

13114

1265

Jap1

668

E

Brouwer von Ganzenbach, F.L.

brig

91777

1169

Jap1

669

E

Brouwer von Ganzenbach, L.A.

sld

82413

1266

60

665

E

Brouwer, A.

sld

97249

1264

 

666

E

Brouwer, W.F.

sld

25721

156

Jap1

237

D

Brown, E.C.

sgt

170596

673

60

670

E

Brugghe, E.J.

sld

59520

1217

60

672

E

Brugman, Ch.M.A.

sld

42011

1267

Jap1

673

E

Brugman, H.

sld

221299

885

Jap1

674

E

Brugman, J.

sld

85317

765

60

671

E

Brugman, R.B.

sld

79924

1268

Jap1

243

D

Bruijn van Rozenburg, P.C.

sgt

61206

674

60

239

D

Bruinen, D.L.

sgt

14699

969

Jap1

240

D

Bruininga, E.L.

sgt

21010

863

Mal

675

E

Bruins, J.

sld

44523

632

Jap1

676

E

Brummer, J.G.

sld

18797

377

Jap1

677

E

Brünnemann, J.K.

sld

97868

1269

Jap1

678

E

Bruno, M.A.

sld

90020

996

Jap1

679

E

Bruno, M.R.

sld

87014

338

Jap2

241

D

Brüring, H.J.

sgt

90514

749

Jap1

680

E

Brust, T.

sld

81817

376

Jap1

242

D

Bruyn, J.

wmr

62418

129

Jap1

681

E

Bruyn, J.

sld

97339

374

Jap1

682

E

Bruyn, J.H. de

sld

17905

247

Jap1

683

E

Bruyn, M.L. de

sld

115422

963

Jap1

117

C

Bruyne, A.I. de

lt

 

167

61

684

E

Bruyne, A.M.G. de

sld

88106

1270

Jap1

685

E

Bruynsteen, H.

sld

135821

1272

60

686

E

Buchel van Steenbergen, H.R.

sld

64423

389

Jap1

687

E

Buchel van Steenbergen, W.

brig

96681

798

Jap1

688

E

Buck, E. de

sld

176123

1273

Jap1

689

E

Burch, H. van den

sld

176023

599

Jap1

690

E

Burchartz, L.J.P.H.

sld

98708

681

60

691

E

Burchartz, P.C.A.

sld

54510

723

60

692

E

Burgerman, L.J.C.

sld

15506

1274

Jap1

38

B

Burgh, J. van der

matr

24017D

388

Jap1

693

E

Burks, F.

sld

133019

769

Jap1

118

C

Burm, H.A.C.

lt

 

111

61

696

E

Busselaar, A.

sld

147123

887

Jap1

244

D

Busselaar, G.

sgt

136116

864

Jap1

694

E

Busselaar, R.

sld

97179

888

Jap1

695

E

Buuren, G. van

sld

206423

188

61

697

E

Calbo, W.H.

sld

116122

1277

60

698

E

Callewaert, A.B.

sld

25317

390

Jap1

699

E

Caluwe, J.F. de

sld

249903

313

Jap1

701

E

Camerick, L.

sld

18420

682

Jap1

700

E

Camerling, J.C.

sld

136621

598

 

702

E

Camfferman, P.

sld

132623

948

Jap1

40

B

Canbergh, L. van

matr

8914D

1282

60

711

E

Canbergh, S. van

sld

45818

1283

60

703

E

Carels, A.

sld

45223

792

 

245

D

Carels, D.F.

sgt maj

92433

1036

Jap1

704

E

Carels, J.B.M.

sld

116221

990

60

705

E

Caro, B.

sld

6411

1278

 

706

E

Carper, W.R.Th.

sld

57102

889

Jap1

39

B

Casand, W.C.C. van

matr

32419

1279

60

707

E

Casembroot, R. de

sld

60906

1296

60

247

D

Caspers, W.E.A.

sgt

184113

308

Jap1

708

E

Catalani, E.C.

sld

68216

890

Jap1

709

E

Cate, A. ten

sld

97665

1280

Jap1

710

E

Cate, H.C. ten

sld

28521

1281

Jap1

1704

G

Catt, S.E.

RAF

35132

349

Jap1

1682

F

Cattenburch, J. van

 

 

1297

Jap1

712

E

Charldorp, O.A.F. van

sld

28021

732

 

713

E

Chaulan, L.J.

sld

138416

1284

 

246

D

Christiaan, E.E.A.

wmr

66616

1057

Jap1

248

D

Clark, R.

sgt

97036

1062

60

41

B

Clark, T.A.

matr

13522D

1708

60

249

D

Clasie, F.A.E.

sgt

96492

1058

 

715

E

Clercq, P.J.R. le

sld

118115

708

Jap1

42

B

Clifford Kocq vBreugel, Ch.H.

matr

36508D

1285

60

714

E

Clifford Kocq vBreugel, F.W.

sld

25817

1286

60

250

D

Cloux, G.A. du

sgt

95008

1059

Jap1

119

C

Coblijn, J.

lt

 

352

60

716

E

Cocx, F.J.A.

sld

203110

1287

 

717

E

Coenraad, D.E.

sld

56323

1288

Jap1

718

E

Coenraad, E.

sld

13022

575

60

719

E

Coenraad, P.

sld

205723

594

60

720

E

Coenraad, P.A.

sld

14209

982

Jap1

721

E

Coenraad, S.W.

sld

63220

393

Jap1

722

E

Coester, E.

sld

97222

391

60

723

E

Coester, L.Ph.

sld

93480

1170

Jap1

724

E

Cohen, D.L.

sld

137321

683

Jap1

725

E

Cohen, N.

sld

72807

1289

Jap1

726

E

Coldenhoff, W.K.Th.

sld

20318

1290

60

251

D

Colin, A.

sgt

97016

392

60

252

D

Comanne, A.J.

sgt

64718

865

Jap1

253

D

Comanne, J.G.

sgt

 

866

Jap1

1683

F

Combé, F.Ch. de la

 

 

273

 

727

E

Combé, J.F.H. de la

sld

24822

979

Jap1

254

D

Cools, L.M.F.

sgt

190713

1061

Jap1

255

D

Coomans, J.

sgt

23916

670

Jap1

728

E

Coppiëns, O.J.

sld

169619

1291

60

256

D

Cortenbach, G.F.W.

sgt

93613

1060

Jap1

729

E

Cotey, A.H.R. le

sld

62412

350

Mal

730

E

Coumans, W.G.

sld

40811

1292

Jap1

731

E

Cramer, H.R.

sld

144112

943

Jap1

733

E

Croes, F.W.

sld

41922

1293

Jap1

732

E

Croes, J.M.

sld

15223

29

60

734

E

Croes, L.A.

sld

167919

1294

Jap1

735

E

Croin, E.E.

sld

85811

179

Jap1

736

E

Crooy, H.A.

sld

 

1295

Jap1

257

D

Dalfsen, J.W.J.A. van

wmr

176809

999

Jap1

738

E

Dam, G.J. ten

sld

222602

30

Jap1

737

E

Dam, P.

sld

166317

395

 

739

E

Damwijk, C.R.

sld

31921

396

60

258

D

Danckaerts, K.J.

sgt

117503

831

Jap1

740

E

Daniels, J.E.H.P.J.

brig

 

394

Jap1

741

E

Datema, P.G.

sld

142716

1298

60

742

E

Deeders, F.A.

sld

46418

1299

Jap1

743

E

Deetman, G.K.C.

sld

35898

401

Jap1

749

E

Degen, F.Ch.E.

sld

100419

1300

Jap1

744

E

Deighton, Th.A.

sld

140701

402

Jap1

745

E

Dekker, C.L.

sld

97338

1301

Jap1

746

E

Dekker, P.A.E. den

sld

90208

1302

Jap1

259

D

Dekkers, C.

sgt

186315

1063

60

750

E

Delfos, A.

sld

89071

585

60

747

E

Delmaar, J.

sld

57517

1303

61

748

E

Delmaar, J.A.

sld

92823

407

Jap2

751

E

Demmers, J.H.

sld

85619

1304

Jap1

752

E

Denkelaar, E.P.

sld

68009

1325

60

753

E

Dessauvagie, J.P.

sld

118822

400

60

754

E

Dessauvagie, W.

sld

61911

851

Jap1

264

D

Deuning, N.

wmr

120215

1064

60

120

C

Deursen, E.O. van

kpt

 

1001

60

755

E

Deuten, K.

sld

97137

1305

Jap1

757

E

Dhaun, A.P. ??

sld

132823

1306

Jap1

43

B

Dias, Ch.R.

matr

25617D

398

Jap1

758

E

Dias, E.F.

sld

96773

1307

Mal

759

E

Dias, F.A.

sld

85713

397

60