Java camp                                                                          

                                                                                                                                                                                        7-3-2017

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)

(inclusief overledenen, alle namen met beginletter G)

 

Datum: 1 November 1944

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

SER=Service: A=Army, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (M=main camp, I=Bandoeng, III=Soerabaja, Molukken)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB: stamboeknummer

Remarks: datum van overlijden

 

Vet gedrukt = slecht leesbare tekst op originele lijst

 

NR

NAAM

SER

RANK

NEW

OLD

STB

REMARKS

 

1439

Gaalen, Willem van

A

sgt

M

3078

M

82074

2498/R

 

1440

Gabeler, Christoffel Julius

A

sld

M

4400

M

26829

72009

 

1441

Gabriel vd Linden, Casper D.

A

sld

M

3534

M

23512

27424

 

1442

Galen, Gerardus Alesius van

A

sld

 

 

III

11498

 

29-11-1943

1443

Galen, Rene van

A

sld

M

1448

M

24508

 

 

1444

Galistan, Johan Eugene

A

cpl

M

4039

M

26456

93791

 

1445

Galistan, Maximiliaan

A

sld

M

3145

M

27392

97363

 

1446

Gallas, Gustav Adolf

A

sld

M

4661

M

27090

80008

 

1447

Gallas, Jozef Filip

A

sgt

M

3720

M

24507

83902

 

1448

Gallas, Pieter Wilhelmus

A

sld

M

4662

M

27091

59810

 

1449

Gallert, Frans Otto

A

sld

M

2741

M

19415

141718

 

1450

Galstaun, Haik

A

sld

 

 

III

11618

77900

29-11-1943

1451

Galstaun, Tieran

A

sgt

M

2900

M

21215

19609

 

1452

Galstaun, Willy

A

sld

M

3101

M

22119

47196

 

1453

Garling, Hein van

A

sld

 

 

III

12072

11512

29-11-1943

1454

Garling, Henri van

A

sld

 

 

M

13763

1034/R

18-9-1944

1455

Garling, Johannes Albert van

A

sld

M

3937

M

26354

21902

 

1456

Garnier, Paulus Henri Reinaldo

A

sgt

 

 

M

6540

91084

25-6-1944

1457

Garritsen, Frederik Wilhelm

A

sgt

 

 

M

21825

 

18-9-1944

1458

Gascogne, Alfred

A

sld

 

 

M

22084

47795

18-9-1944

1459

Gassman, Eddy

A

sgt

M

5099

M

27545

88817

 

1460

Gaston, Francois Pierre

A

sld

M

2183

M

13815

85404

 

1461

Gayet, Louis Charles

A

sld

M

311

M

13592

94498

 

1462

Gaymans, Arnold Anton

A

sgt

M

1595

M

25363

13499

 

1463

Gaymans, Charles Jan

A

cpl

 

 

M

25131

141201

18-9-1944

1464

Gebhardt, Herman Maximiliaan

A

sld

 

 

III

14369

55823

27-5-1943

1465

Geel, Carel Herman

A

sld

M

3236

M

22681

212707

 

1466

Geelen, K.L. van

A

sld

 

 

M

16175

 

18-9-1944

1467

Geelhoed, Thomas Robert

A

sgt

 

 

M

25411

76207

18-9-1944

1468

Geenen, Alphonsus G.M.

N

matr

M

2021

M

6392

17622/D

 

1469

Geerling, Jan Cornelis

A

sld

M

3621

M

23898

162009

 

1470

Geerlings, Antonius Jacobus

A

cpl

M

1045

M

21394

96209

 

1471

Geerlings, Johannes Hans

A

sld

 

 

I

14005

21718

3-11-1943

1472

Geerst, Willem August

A

sld

M

3404

M

23148

86713

 

1473

Geerts, Jacob

A

sgt

M

3246

M

22704

90351

 

1474

Geertsema, Pieter

A

cpl

M

873

M

19348

92608

 

1475

Geesdorp, Max

A

sld

 

 

III

12192

62002

29-11-1943

1476

Gehne, Vetter Harmen Nico

A

sld

 

 

M

13593

51406

25-6-1944

1477

Gelder, Abraham van

A

sgt

 

 

III

12027

 

29-11-1943

1478

Gelder, Arnold Philip van

A

adj oo

 

 

M

17334

NI 82961

18-9-1944

1479

Gelder, Arthur van

A

sld

M

3275

M

22772

88211

 

1480

Gelder, Herman Evert van

A

sld

M

6280

III

11429

41121

 

1481

Gelderen, Frits van

A

sgt

M

5057

M

27502

186210

 

1482

Geldtmeyer, Frans

A

sld

M

4512

M

20941

66423

 

1483

Gelens, Johannus

A

cpl

M

1428

M

24323

91519

 

1484

Gelinck, Ir Arnout Marinus

A

sld

 

 

III

11838

209314

29-11-1943

1485

Gellecom, Johan Kornelius

A

cpl

M

258

M

12587

93278

 

1486

Geloven, Wilhelm van

A

brig

 

 

M

25126

95280

18-9-1944

1487

Gelsing, Tjalling Theodorus

A

sgt

M

4429

M

26858

41221

 

1488

Genderen, Charles Ernst J. van

A

sld

M

6332

III

11686

101019

 

1489

Geraedts, Hermanus J.H.

A

wo2

M

3035

M

21945

190594

 

1490

Geraedts, Th.H.

A

sld

M

6115

III

5541

134103

 

1491

Geraerts Temming, Piet A.H.

A

sgt

 

 

M

22043

NI 144198

25-6-1944

1492

Geraerts, Theodorus

A

sgt-maj

 

 

M

24174

87955

18-9-1944

1493

Gerapiet, Johan

A

sld

M

2266

M

15520

17594

 

1494

Gereke, Carel Wilhelm

N

matr

 

 

M

21226

8499/D

10-8-1944

1495

Gereke, Hannie Ferdinand M.

A

sld

M

5038

M

27453

325

 

1496

Gerke, Reinier Lodewijk B.

N

mar

 

 

M

25289

 

18-9-1944

1497

Gerlach, Freddy

A

sld

M

6244

III

11363

41721

 

1498

Gerlach, Henk Rudolf

A

sld

M

4513

M

26942

 

 

1499

Gerrevink, Henri van

A

sld

 

 

III

11787

162306

14-10-1944

1500

Gerrits, Alexander

A

wo2

M

4323

M

26752

36511

 

1501

Gerrits, Johannes

A

wo1

M

6290

III

11522

86165

 

1502

Gerritsen Plaggert, Maurits

A

sld

M

495

M

16942

164909

 

1503

Gerritsen, Gerardus

A

sld

M

1572

M

25178

145004

 

1504

Gerritsen, Hendrik

A

sld

M

6258

III

11437

63415

 

1505

Gerritsma, Antoon

A

sgt-maj

M

441

M

16449

85340

 

1506

Gersaerts, Thesingh Ch.D.L.

A

sld

 

 

III

5542

32694

29-6-1943

1507

Gervais, Godfried Gustaaf

A

sld

M

6284

III

11509

 

 

1508

Gervais, Willem

A

sld

 

 

M

25228

 

18-9-1944

1509

Gerzon, Rudolf Siegfried

A

sld

M

3506

M

23449

133911

 

1510

Geugten, John Victor van der

A

sld

M

4628

M

27057

72918

 

1511

Geugten, Otto Benjamin van der

A

cpl

M

4316

M

26745

64722

 

1512

Geugten, Willem van der

A

sld

M

3102

M

22120

226201

 

1513

Geul, Lodewijk Otto

A

sgt

I

9297

I

22558

18899

 

1514

Geuns, W.H. van

A

sld

M

6116

III

5558

20009

 

1515

Geyp, B.C.F.

A

adj oo

 

 

M

17669

101295

18-9-1944

1516

Gezang, Leonard

A

sld

M

2772

M

19825

120301

 

1517

Gideonse, Paul Anton

A

sld

M

1612

M

25444

245905

 

1518

Giesberger, George

A

sld

M

3201

M

22578

171011

 

1519

Giese, Charles Francois

A

sld

M

808

M

19169

33403

 

1520

Giezenberg, Johannes Andries

A

sgt

M

3278

M

22786

402/R

 

1521

Gijsbers, Hendrik Maurits

N

sld

 

 

M

22966

 

18-9-1944

1522

Gijsbertse, Wouterus Jacobus

A

sgt-maj

 

 

M

22492

 

18-9-1944

1523

Gijzen, Abraham Johannes van

N

matr

 

 

M

6589

4308

25-6-1944

1524

Gilbert, Andries Wilhelm

A

sld

 

 

M

25471

88007

18-9-1944

1525

Gilbert, Christiaan Jan Michael

A

sgt

M

2167

M

12943

62897

 

1526

Gilde, Pieter

A

sgt

M

984

M

20275

222194

 

1527

Gilhuys, Albert Alex

A

sld

M

2970

M

21752

33202

 

1528

Gill, George John

A

sld

M

3725

M

24516

96729

 

1529

Gillebaard, Ele

A

sgt

M

2663

M

19074

117300

 

1530

Gils, Wijnand Eduard van

A

sld

M

4322

M

26751

93223

 

1531

Gils, Willem Hendrik van

A

sld

M

3459

M

23299

36405

 

1532

Giltjes, Frederik

N

sgt

 

 

M

22787

35094

18-9-1944

1533

Girard de Milet vCoeh., AMJKW

A

sld

 

 

M

19248

 

18-9-1944

1534

Girard, Casper Leon Eugene

A

sld

M

2905

M

21225

73118

 

1535

Gircour, Cornelis Lodewijk

A

sgt

 

 

M

25458

 

18-9-1944

1536

Gironce, Antoine

A

sgt-maj

M

4435

M

26846

86846

 

1537

Gironce, Marcus

A

sgt

M

6093

III

4227

207907

 

1538

Glasbergen, Gerrit

A

matr

M

385

M

15984

10300

 

1539

Glaser, Fernand Adolf Francois

N

matr

M

3110

M

22138

5996/D

 

1540

Glorie, Gerardus

N

sgt

I

9066

M

17557

90630

 

1541

Godde, Honore Francois Ch.

A

cpl

M

2709

M

19282

84637

 

1542

Godee, Everard Marie Oscar

A

sld

 

 

M

21754

108511

18-9-1944

1543

Godee, Hendrikus

A

sld

M

3423

M

23194

87642

 

1544

Godefroy, Adrianus Albert

A

sgt

M

824

M

19220

62466

 

1545

Godfied, Cornelis

A

sgt

M

3313

M

22916

79201

 

1546

Godfried, Philip

A

sgt

M

1345

M

23967

77213

 

1547

Godin, Jan Willem

A

sgt

M

3145

M

22295

60195

 

1548

Godin, Swen

A

sld

M

5081

M

27526

65022

 

1549

Goede, Dirk Willem Maurits de

A

sgt

M

2250

M

15319

30207

 

1550

Goede, Guillaume August

A

sgt-maj

M

1340

M

23955

83208

 

1551

Goede, Jan de

N

matr

M

6247

III

11384

18922

 

1552

Goedegebuure, O.

A

cpl

M

5453

M

19511

92625

 

1553

Goedhart, Hilbrand

A

sgt

M

3000

M

21846

218196

 

1554

Goedkoop, Jacobus Hendrik

A

sgt

 

 

M

25303

 

18-9-1944

1555

Goes, Willem Ferdinand van der

A

sgt

M

46

M

17579

32395

 

1556

Goesiel, Francois J. Leopold

A

sgt

M

1447

M

24506

26510

 

1557

Goesiel, Francois Joseph

A

wo2

M

1133

M

22096

5140/R

 

1558

Goewie, Reinhard Willem A.

A

sld

M

2971

M

21753

60610

 

1559

Gogh, Frits van

A

sld

M

1655

M

25552

 

 

1560

Goinga, Hidde Sjirk

A

sld

M

3052

M

22006

143109

 

1561

Goldman, Johan Frederik

A

sld

 

 

M

19117

82108

18-9-1944

1562

Goller, Willy

A

sld

M

3893

M

26305

170310

 

1563

Gollner, Daniel Francois

A

sld

 

 

III

14017

NI 142402

15-6-1943

1564

Gomis, Ferdinand Emanuel

A

sgt

M

4428

M

26857

86057

 

1565

Gomperts, Frits

A

sld

M

2212

M

13594

186617

 

1566

Gonlag, Karel Alexander

A

wo1

M

2237

M

15073

 

 

1567

Goodsir, Josef Charlie

A

sgt

M

6390

III

11908

99416

 

1568

Goor, Johan van de

A

sld

M

5080

M

27525

36693

 

1569

Goor, Willem Cornelis Joh. van

A

sld

 

 

M

23139

NI 61613

18-9-1944

1570

Goossens, August

A

sld

 

 

M

19995

11795

18-9-1944

1571

Goot, Renee van der

M

matr

M

5106

M

27552

14931

 

1572

Gootjes, Albert

A

sgt

M

4584

M

27013

85799

 

1573

Gootjes, Jan

A

sgt

M

4585

M

27014

115804

 

1574

Gorcum, Hendrik van

A

wo2

M

546

M

17332

394/R

 

1575

Gordinou de Gourberville, Pieter

A

sld

M

3667

M

24277

181507

 

1576

Gorkom, Jacob Heman van

A

sld

M

1577

M

25214

12206

 

1577

Gorkum, Jan Pieter van

A

cpl

 

 

III

12112

38909/D

29-11-1943

1578

Gorlitz, Frits Carl

A

sgt

M

1522

M

25463

15114

 

1579

Gort, Willem Christoffel

A

sgt

 

 

I

17444

 

27-9-1942

1580

Gorter, Hendrik Jacob

A

sgt

M

3656

M

24203

41515

 

1581

Gorter, Klaas

A

sld

M

1164

M

22577

145401

 

1582

Gorter, Willem

A

sld

M

1419

M

24280

20198

 

1583

Gortz, Reinier

A

sld

M

3160

M

22363

242406

 

1584

Gosenson, G.J.Ch.

A

sld

 

 

III

5591

190903

15-11-1942

1585

Goslings, Jan Adriaan

A

sgt

M

5072

M

27517

204013

 

1586

Goslings, Johan Menne

A

sgt

 

 

I

18731

245003

15-2-1943

1587

Gosselaar, N.

A

wo2

M

5464

M

20258

87410

 

1588

Gosseling, Maurits

A

sld

 

 

III

7406

181406

16-10-1944

1589

Gossow, Louis Jozef

A

sld

M

3357

M

23054

46223

 

1590

Gotje, Ludovicus

A

sgt-maj

M

5122

M

27569

86818

 

1591

Gottenkleny, Arthur

A

sgt

M

2331

M

16454

 

 

1592

Goudsmit, Jacques

A

sld

M

2897

M

21062

194103

 

1593

Goudswaard, Alfred

A

sgt

 

 

M

13016

135694

18-9-1944

1594

Goudswaard, Frederik

A

sgt

M

265

M

12647

84847

 

1595

Goudswaard, Johannes

A

sgt

M

1131

M

22672

123299

 

1596

Gouka, Jacobus Adriaan C.

A

sld

 

 

M

25535

25815

18-9-1944

1597

Gout, Arthur Louis Alexander

A

sgt

M

3337

M

23004

97428

 

1598

Gout, Marinus Lodewijk

A

sld

 

 

M

17852

NI 81207

18-9-1944

1599

Gout, Willy

A

wo1

M

5184

M

27631

 

 

1600

Gouverneur, Eduard C.F.

A

sld

 

 

III

10625

 

17-12-1943

1601

Gouw, Hermanus

A

sld

M

2939

M

21640

195196

 

1602

Gouw, Peter Henri

A

sld

M

4356

M

26785

97452

 

1603

Gouyn Stook, Freddy

A

sld

M

4975

M

27419

14114

 

1604

Gouyn Stook, Willem Herman

A

sld

M

6343

III

11708

123323

 

1605

Govaert, Alfred

A

wo1

M

3977

M

26394

 

 

1606

Govers, Maarten

A

sld

M

3012

M

21874

92895

 

1607

Graaf, Egbert Nicolaas de

A

sld

M

3559

M

24227

191714

 

1608

Graaf, Freerk Lieuwe de

N

matr

M

155

M

5827

5703

 

1609

Graaf, H.M. van de

A

cpl

M

5468

M

20287

93817

 

1610

Graaf, Hermannus Johannes de

A

sld

M

3088

M

22095

128999

 

1611

Graaf, Jan de

A

sld

 

 

M

20225

 

25-6-1944

1612

Graaf, Karel de

A

sld

M

4777

M

27210

89364

 

1613

Graaf, Laurentius Jacobus de

A

sgt

M

2995

M

21829

93409

 

1614

Graaf, Leopold Marie de

A

sgt

M

1211

M

23186

91629

 

1615

Graaff, Cornelis Jan de

N

cpl

M

2097

M

11229

11933

 

1616

Graaff, Frans Emanuel de

A

sld

M

3340

M

23011

83611

 

1617

Graaff, Frans Willem de

A

sgt

 

 

M

12914

 

18-9-1944

1618

Graaff, G.N. de

A

sld

 

 

M

16943

81002

18-9-1944

1619

Graaff, John de

A

sld

 

 

III

12119

227201

29-11-1943

1620

Graca, Pierre da

A

sld

M

3949

M

26366

83207

 

1621

Graichen, Anton

A

sgt

 

 

III

11901

58794

29-11-1943

1622

Gramsberg, W.F.

A

sld

 

 

III

11407

192303

29-11-1943

1623

Gramsberg, Willem Pieter

A

sgt

 

 

M

20203

 

25-6-1944

1624

Grauf, Paul

A

sld

 

 

III

11359

54101

26-8-1944

1625

Graven, Jan

A

sld

M

863

M

19318

133116

 

1626

Gravendaal, Victor Hypolyte

A

sld

M

4743

M

27176

21114

 

1627

Gray, Alexander Charles

A

sld

M

2678

M

19153

162000

 

1628

Gray, G.F.E.

A

brig

 

 

III

2707

93867

23-7-1943

1629

Green, Teddy

A

sld

M

4658

M

27087

79314

 

1630

Greuder, Alexander Bernhard

A

sld

M

2748

M

19441

62341

 

1631

Griend, Cornelis van de

A

sld

M

5092

M

27537

196105

 

1632

Griet, Cornelis

A

sgt

M

4084

M

26501

2895/R

 

1633

Griethuysen, Pieter Joh. R. van

A

sld

 

 

III

11658

 

28-9-1944

1634

Grift, Willem van de

A

adj oo

 

 

III

14190

NI 75039

18-7-1943

1635

Grijp, Arie de

A

sld

 

 

M

21018

85498

18-9-1944

1636

Groen, Abraham

A

sld

 

 

M

11309

92996

18-9-1944

1637

Groen, Frederik

A

sgt

M

4983

M

27427

162616

 

1638

Groen, J.

A

sgt

M

5331

M

10813

86395

 

1639

Groen, Jena Louis

A

sgt

M

4659

M

37088

187116

 

1640

Groen, Johannus Arie

A

sld

 

 

III

13979

NI 146816

15-7-1943

1641

Groen, Matthijs Jacobus H.

A

olt

 

 

M

22005

NI 79843

18-9-1944

1642

Groen, Otto van der

A

sld

M

4031

M

26148

6899

 

1643

Groen, Willem Jacobus

N

mont

 

 

M

17558

NI 6062

18-9-1944

1644

Groeneveld, Jacques

A

sld

 

 

M

25244

16903

18-9-1944

1645

Groeneveld, Marinus Wilhelmus

A

sgt

 

 

M

22514

 

18-9-1944

1646

Groeneveld, Victor Nicolaas

A

sld

M

5121

M

27568

6624

 

1647

Groenevelt, Carel Marie A.

A

sld

M

1147

M

22196

200799

 

1648

Groenewald, Hendrik Gerard

N

matr

M

6162

III

7443

8318/D

 

1649

Groenewald, Willy Anton

A

sld

M

6420

III

12044

186422

 

1650

Groeneweg, Cornelis

A

sld

M

3387

M

23111

174097

 

1651

Groenewegen, Hermanus

A

wo1

M

1118

M

22001

22197

 

1652

Grohn, Jules Francois

A

sld

M

2984

M

21790

29503

 

1653

Grolman, Willem

A

sld

M

3630

M

24022

44015

 

1654

Grondelle, Berthus

N

maj vlg

 

 

M

17612

5709

18-9-1944

1655

Grondhuis, A.G.

A

sld

M

5455

M

19514

94435

 

1656

Gronert, Gerard

A

sld

 

 

M

17045

 

18-9-1944

1657

Groos, C.J.

A

sld

M

5327

M

10808

239908

 

1658

Groos, D.E.

A

cpl

M

5399

M

11546

95124

 

1659

Groot Bleumink, Herman Ch.

A

sld

M

310

M

13589

75098

 

1660

Groot, Adriaan Johannes C. de

A

sld

M

2696

M

19233

21103

 

1661

Groot, Adriaan Pieter de

A

sld

M

1154

M

22381

65912

 

1662

Groot, Arie de

A

sld

M

2918

M

21539

192400

 

1663

Groot, Atze Jan de

A

sgt

M

2495

M

17038

181714

 

1664

Groot, Dirk de

A

sgt-maj

M

2668

M

19096

87136

 

1665

Groot, Hendrikus de

A

aoo

 

 

M

15100

73416

18-9-1944

1666

Groot, Hugo de

A

sgt

M

2892

M

21012

12798

 

1667

Groot, Jacobus de

A

sld

M

4067

M

26484

208202

 

1668

Groot, Johannes

A

sgt

M

2329

M

16437

192405

 

1669

Groot, P.G.J. de

A

sld

 

III

M

5828

151403

29-11-1943

1670

Groot, Reinier Paul de

A

sld

M

3388

M

23112

198713

 

1671

Groot, Th.A. de

A

sld

 

 

M

16944

61510

18-9-1944

1672

Groot, W.J. de

A

sld

 

 

III

11717

95771

21-9-1942

1673

Groote, Gerard de

A

sld

M

4015

M

28432

12799

 

1674

Groothoff, Dirk Antonie

A

vdg

M

810

M

19194

 

 

1675

Groskamp, Johan Herman

A

sgt

M

2643

M

18266

67205

 

1676

Grosman, Willem

A

cpl

M

3848

M

22708

94120

 

1677

Gross, Edwin Maximiliaan

A

cpl

M

1408

M

24205

95602

 

1678

Grotenboer, Desire Achilles P.

A

sld

M

4324

M

26753

97766

 

1679

Grouw, Piet

A

sld

 

 

M

25472

22512

18-9-1944

1680

Grouw, Pieter

A

sld

M

1736

M

27219

93211

 

1681

Gruiter, Vinicius de

A

sld

M

6441

III

12153

97749

 

1682

Grunewald, Wilhelm

A

sld

M

6260

III

11441

133116

 

1683

Grutters, Franciscus Hubertus

A

aoo

 

 

M

23217

81547

18-9-1944

1684

Gruyter, John de

A

sld

M

4095

M

26512

57395

 

1685

Guicherit, Rudolf Carl Max

A

sld

M

838

M

19254

57304

 

1686

Guillonard, Anton George

A

sld

M

6178

III

10669

81120

 

1687

Guit, Jacobus Johannes L.

A

aoo

 

 

M

22038

74123

18-9-1944

1688

Gulden, Jan

A

sld

M

6264

III

11448

100610

 

1689

Guldenaar, Karel Alphonse F.

A

sgt

M

2598

M

17670

26106

 

1690

Guldenaar, Reinier

N

matr

M

4109

M

26526

4508/D

 

1691

Guns, Gregorius Anthonius

A

wo2

M

3228

M

22664

82159

 

1692

Guntenspergen, Daniel Albert

A

sgt

M

3649

M

24164

27001

 

1693

Gunther, Lodewijk Carl

A

sgt

 

 

M

23612

85215

25-6-1944

1694

Gusdorf, Gustaaf Edolf

A

sld

M

3696

M

24394

136218

 

1695

Guttenberg, Frans Hendrik W.

A

wo2

M

1053

M

21648

32094

 

1696

Guykens, Dirk Johannes

A

sld

 

 

M

21809

202198

18-9-1944

1697

Guykens, Karel Jean Louis

A

sld

M

3075

M

27520

52402

 

 

Index                Terug naar Kampen op Java