Java camp                                                                          

                                                                                                                                                                                        10-3-2017

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen (andere rangen)

(inclusief overledenen, alle namen met beginletter I,J)

 

Datum: 1 November 1944

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

SER=Service: A=Army, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer (M=main camp, I=Bandoeng, III=Soerabaja, Molukken)

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB: stamboeknummer

Remarks: datum van overlijden

 

Vet gedrukt = slecht leesbare tekst op originele lijst

 

NR

NAAM

SER

RANK

NEW

OLD

STB

REMARKS

 

2161

Idenburg, Gerrit

A

sgt

 

 

III

11954

69694

29-11-1943

2162

Idezerda, Aurelius Wilhelm

A

pte

M

4694

M

27123

157323

 

2163

Iding, Jan Willem

A

pte

M

3038

M

21955

222109

 

2164

Idzerda, Alexander Christiaan

A

sld

 

 

M

21719

250304

18-9-1944

2165

Idzerda, Theodoor

A

sgt

M

2255

M

15358

2401

 

2166

Ielen, Teunis van

A

s/sgt

M

253

M

12559

84277

 

2167

Iffle, Willem Frederik

A

pte

M

6194

III

10973

 

 

2168

Ikkersheim, Nathan

A

sgt

 

 

III

11766

92534

29-11-1943

2169

Imann, Arnold Ludwig M.

A

sld

 

 

M

25160

67023

18-9-1944

2170

Immerzeel, Freddy Karel Jacob

A

pte

M

6190

III

10955

12099

 

2171

Immerzeel, Johan

A

sld

 

 

M

25272

91120

18-9-1944

2172

Immink, Carel Berend Hendrik

A

pte

M

2719

M

19313

168706

 

2173

Immink, Theophile Gerardus

A

pte

M

839

M

19255

129622

 

2174

Inen, Frans Eduard Carles

A

sgt

M

574

M

17538

306

 

2175

Ingen, Jan Willem T. van

A

sld

 

 

III

15272

87623

30-5-1943

2176

Ingenegeren, Albert Martinus

A

sgt

M

2763

M

19736

57298

 

2177

Insinger, Albrecht Frederik

A

sld

 

 

M

19235

 

21-8-1944

2178

Insulani, J.P.D.

A

sld

 

 

M

20490

202398

18-9-1944

2179

Intveld, K.L.

N

cpl

M

6104

III

4796

8220/D

 

2180

Ipsen, Arie Ivo

A

sld

 

 

M

19692

 

18-9-1944

2181

Iseger, Johannes Leendert A.

A

sld

 

 

M

21794

1799

18-9-1944

2182

Iskes, Henri

A

sgt

 

 

III

11903

76215

29-11-1943

2183

Ivens, Leonardus Alphonsus

A

pte

M

6181

III

10761

20306

 

2184

Jackson, Adolf

N

sail

M

5063

M

27508

13013/D

 

2185

Jackson, Johan Theodorus F.

A

pte

M

4702

M

27131

95036

 

2186

Jacobs, Hans Robert

A

pte

M

4970

M

27414

118521

 

2187

Jacobs, Hendrik Pieter

A

pte

M

2680

M

19161

160907

 

2188

Jacobs, Johannus Christianus

A

sgt

M

6252

III

11400

95065

 

2189

Jacobs, Leonard

A

pte

M

3736

M

24556

49818

 

2190

Jacobs, Nicolaas

A

pte

M

6318

III

11605

107819

 

2191

Jacobs, Willem Johan

A

sgt

M

2949

M

21679

4835

 

2192

Jacobs, Willem Pieter Leo

A

pte

M

1682

M

25643

 

 

2193

Jacobson, Gerardus Jacobus E.

A

aoo

 

 

M

21651

66109

18-9-1944

2194

Jacobson, Meijer

A

pte

M

1590

M

25318

 

 

2195

Jacoby, Marcus

A

sgt

M

2249

M

15316

70483

 

2196

Jacquard, Maurits Ely

A

pte

M

3729

M

24531

118821

 

2197

Jager, Adriaan Marinus de

N

sgt

 

 

M

25600

12679

18-9-1944

2198

Jager, Emile Louis Willem

A

sgt

M

6279

III

11489

108513

 

2199

Jager, Frederik Lucas Hendrik

A

pte

M

292

M

13193

73197

 

2200

Jager, George Willem de

A

sld

 

 

III

15173

58107

16-7-1943

2201

Jager, Hendrik Johannes

A

pte

M

3374

M

23082

157316

 

2202

Jager, Jan Paul

A

sgt

 

 

M

25407

67608

18-9-1944

2203

Jager, Jan Theodoor de

A

sld

 

 

M

20341

67808

25-6-1944

2204

Jager, Pieter Cornelis de

A

pte

M

3674

M

24302

39014

 

2205

Jager, Willem de

A

sld

 

 

III

13450

 

24-7-1943

2206

Jagt, Gerrit Herman van der

A

pte

M

3535

M

23517

86901

 

2207

Jagtman, Clemens Paul

A

sgt

M

4358

M

26787

100216

 

2208

Jagtman, Edo Anton Alexander

A

pte

M

4357

M

26786

37415

 

2209

Jahn, Hans Reinhold

A

cpl

M

4706

M

27135

97884

 

2210

Jahn, Paul

A

sld

 

 

III

12097

63202

29-11-1943

2211

Jalhay, Stephanus Frederik

A

sgt

M

2743

M

19420

2692

 

2212

Jamsen, Richardus Marinus

N

sail

M

6427

III

12068

1323/D

 

2213

Jans, Willem

A

sld

 

 

M

25419

31001

18-9-1944

2214

Janse, Herman Hubertus

A

pte

M

3316

M

22925

119201

 

2215

Jansen Eykensluyters, Emile

A

pte

M

2274

M

15580

63600

 

2216

Jansen Eykensluyters, Willem

A

pte

M

2275

M

15581

18396

 

2217

Jansen, Adolf Wouter

A

brig

 

 

III

3743

95990

3-11-1942

2218

Jansen, Adriannis

A

aoo

 

 

M

19094

81872

18-9-1944

2219

Jansen, Alphons

A

sld

 

 

M

23556

35105

5-3-1944

2220

Jansen, Arnoldus

A

wo2

M

5187

M

27634

82495

 

2221

Jansen, Bernardus Anthonie

A

pte

M

959

M

19806

175898

 

2222

Jansen, Constant

A

sgt

M

5112

M

27558

89819

 

2223

Jansen, Ejnar

A

pte

M

3914

M

26331

113523

 

2224

Jansen, Emile

A

pte

M

4048

M

26465

174515

 

2225

Jansen, Emile

A

aoo

 

 

M

22011

80107

18-9-1944

2226

Jansen, Everard

A

pte

M

6238

III

11339

96211

 

2227

Jansen, Ferry

A

pte

M

6405

III

11960

122114

 

2228

Jansen, Franciscus

A

pte

M

4526

M

26955

160124

 

2229

Jansen, George Heinrich

A

pte

M

3728

M

24529

99224

 

2230

Jansen, H.H.

A

pte

M

5471

M

20324

94440

 

2231

Jansen, Hendrikus Johannes

A

pte

M

3085

M

22087

187894

 

2232

Jansen, Joannes Adriaan

A

sgt

M

4730

M

27162

93098

 

2233

Jansen, Johan

A

sld

 

 

M

22596

 

18-9-1944

2234

Jansen, Johannes

A

wo1

M

2238

M

15083

76099

 

2235

Jansen, N.

A

sgt

M

5308

M

10783

83785

 

2236

Jansen, Richard Archibald V.

A

sgt

 

 

 

20697

 

25-6-1944

2237

Jansen, Richard Ulrich

A

pte

M

1370

M

24052

67225

 

2238

Jansen, Rinaldo

A

sgt

M

2171

M

13038

58007

 

2239

Jansen, Robert Walter

A

pte

M

3899

M

26311

54421

 

2240

Jansen, Simon

A

four

 

 

III

3212

 

8-11-1942

2241

Jansen, Theddy

A

pte

M

3327

M

22960

107715

 

2242

Jansen, Wijnand Wouter

A

pte

M

2217

M

13623

96205

 

2243

Jansen, Willem

A

pte

M

5097

M

27543

95763

 

2244

Jansma, Jan

A

pte

M

2773

M

19846

168101

 

2245

Jansma, Jan

A

knr

 

 

III

11653

93574

19-10-1943

2246

Janssen, Anthonius Johannus H.

A

sld

 

 

M

22685

202512

25-6-1944

2247

Janssen, Eugene Louis

A

sgt

M

4583

M

27012

94457

 

2248

Janssen, G.B.

A

sgt

 

 

III

4230

90909

14-6-1943

2249

Janssen, Gerardus Petrus

A

sgt

 

 

III

14929

3396

24-6-1943

2250

Janssen, Gustaaf

A

pte

M

5071

M

27516

69422

 

2251

Janssen, Hendrik Hubert

A

sgt

M

1411

M

24238

85097

 

2252

Janssen, Hubertus Johannes

A

pte

M

2762

M

19723

237809

 

2253

Janssen, Jacobus Johannes

A

pte

M

3197

M

22564

172912

 

2254

Janssen, Jacobus Mattheus

A

wo1

M

2765

M

19778

82215

 

2255

Janssen, Paul Frans

A

sgt

M

4582

M

27011

91725

 

2256

Janssen, Sigli Albert Charles

A

pte

M

3727

M

24527

56901

 

2257

Janssen, Willem

A

pte

M

3986

M

26403

24418

 

2258

Janssen, Willem

A

pte

M

6368

III

11814

96635

 

2259

Janssen, Willem Hubertus Chr.

A

sgt

M

2243

M

15212

189796

 

2260

Janssen, Willem Pedro

A

sgt

M

3488

M

23409

125602

 

2261

Janssens, J.P.

A

cpl

M

5452

M

19510

92592

 

2262

Janssens, Rudolph Ferdinand A.

A

sgt

M

4531

M

26960

84471

 

2263

Jansz, Vinand Thomas Lodewijk

A

pte

M

4449

M

26878

95917

 

2264

Janszen, Karel

A

pte

M

2594

M

17623

79192

 

2265

Janszen, Willem

A

wmr

 

 

III

13425

 

20-6-1943

2266

Janze, Jacobus

A

cpl

M

3916

M

26333

92216

 

2267

Jarman, Louis

A

cpl

M

4411

M

26840

190

 

2268

Jaski de Boer, T.J.

A

sld

 

 

M

22757

63296

18-9-1944

2269

Jaspers, Leonard

A

pte

M

1227

M

23431

91613

 

2270

Jeekel, Leonard Carel A.J.

A

sgt

M

4704

M

27133

91760

 

2271

Joel, Frederik Egbert

A

pte

M

1110

M

21978

78400

 

2272

Johan, Burthy

A

pte

M

1446

M

24504

4717

 

2273

Johannes, Jan Adriaan

A

pte

M

2472

M

16955

202498

 

2274

Johannes, Victor Adriaan

A

pte

M

4784

M

27217

96771

 

2275

Johannis, Armand Daniel

A

sgt

M

1159

M

22521

107510

 

2276

Johansen, Johan Willem

A

pte

M

565

M

17419

200196

 

2277

Johanzoon, Emile Julius

A

sgt

 

 

III

3215

2889/R

11-7-1943

2278

Johnklein, Hendrik Johan

A

pte

M

3526

M

23498

88639

 

2279

Jolly, L.A.

A

sld

 

 

M

17672

41894

18-9-1944

2280

Jonathans, Hendrik Samuel

A

sgt

M

4553

M

26982

85353

 

2281

Jonathans, Lodewijk Gustaaf

A

sld

 

 

III

13529

88912

28-5-1943

2282

Jong, Bouke de

A

pte

M

1353

M

24001

102

 

2283

Jong, Cornelis de

A

sgt

M

2259

M

15433

75578

 

2284

Jong, D. de

A

cpl

M

5444

M

19500

93811

 

2285

Jong, Franciscus H.H.C. de

A

cpl

M

4960

M

27404

90123

 

2286

Jong, Gerrit de

A

sld

 

 

III

12016

182199

6-7-1944

2287

Jong, Hendrikus Marinus de

A

pte

M

1643

M

25523

 

 

2288

Jong, Jacobus Josephus H. de

A

pte

M

2775

M

19851

232302

 

2289

Jong, Jelle de

A

sgt

 

 

III

13864

82789

16-6-1943

2290

Jong, Jurien de

A

sgt

M

5115

M

27561

91607

 

2291

Jong, Leendert de

A

pte

M

1367

M

24036

2718

 

2292

Jong, Pieter de

A

pte

M

1177

M

22672

392

 

2293

Jong, Pieter de

A

sgt

M

1701

M

25758

91271

 

2294

Jong, Salomon de

A

wo1

M

4426

M

26855

 

 

2295

Jong, Sytse de

A

sgt

M

2580

M

17509

166616

 

2296

Jong, Willem de

A

pte

M

373

M

15694

181395

 

2297

Jong, Willem de

A

sgt

 

 

M

25314

 

18-9-1944

2298

Jongbloed, Hendrik

A

wo2

M

4057

M

26474

83218

 

2299

Jonge, A.M. de

A

kanr

 

 

III

5878

91191

29-11-1943

2300

Jonge, Adriaan Pieter de

A

pte

M

1163

M

22576

214999

 

2301

Jonge, Jan Willem de

A

pte

M

4768

M

27201

89215

 

2302

Jonge, Johan Cornelis de

A

sgt

M

158

M

6036

208009

 

2303

Jonge, Willem Maria Chr. De

A

sld

 

 

M

22559

 

25-6-1944

2304

Jongebloed, Johan Willem H.

A

pte

M

4460

M

26889

94465

 

2305

Jongebreur, Simon Peter

A

sgt

 

 

M

17266

187203

18-9-1944

2306

Jongedijk, Jacob

A

sgt

 

 

M

12979

60182

18-9-1944

2307

Jongen, J.P.

A

inf

 

 

M

22094

78746

18-9-1944

2308

Jongen, Johannis Hendrik

A

pte

M

1091

M

21862

79516

 

2309

Jongenburger, Heinrich Leopold

A

sld

 

 

M

25283

25909

18-9-1944

2310

Jongenneelen, Karel Christiaan

N

pte

M

6444

III

12148

1617

 

2311

Jongh, Jacobus Hendricus de

A

sld

 

 

M

25225

 

18-9-1944

2312

Jongh, Jacobus Wilhelmus de

A

pte

M

3635

M

24092

144921

 

2313

Jongh, K.F.M. de

A

cpl

M

5470

M

20307

93548

 

2314

Jonker, Constant de

A

pte

M

5183

M

27630

248804

 

2315

Jonker, Verold de

A

pte

M

3536

M

23519

83523

 

2316

Joode, Jan Willem Arnold de

A

sgt

 

 

M

22961

35296

18-9-1944

2317

Jordaan, Jan

A

sgt

M

1401

M

24161

88063

 

2318

Jorissen, Willem

A

sgt

M

2882

M

20926

172913

 

2319

Jorns, Alexander Louis

A

pte

M

2986

M

21792

63896

 

2320

Jorritsma, Lambertus Chr.A.

A

sld

 

 

M

25304

 

18-9-1944

2321

Josef, Jacobus

A

sgt

M

5129

M

27576

2894/R

 

2322

Joseph, Charley Gregoire

A

pte

M

788

M

19134

22900

 

2323

Jour, Max du

A

pte

M

1654

M

25548

 

 

2324

Joustra, Nicolaas Johannes

A

cpl

M

3195

M

22545

83655

 

2325

Jozeph, James

A

pte

M

6360

III

11800

136498

 

2326

Juch, Ferdinand Bernard

N

mntr

 

 

M

16539

 

25-6-1944

2327

Juchter, Wouter

A

pte

M

2214

M

13602

234703

 

2328

Julienne, A.E.

A

pte

M

5296

M

10765

94436

 

2329

Julius, Cornelis

A

wo1

M

2173

M

13102

 

 

2330

Jullien, Gustave Clement

A

sld

 

 

M

25243

67899

18-9-1944

2331

Jurgen, Frederik

A

sld

 

 

M

20648

73753

18-9-1944

2332

Jursche, Hellmuth

A

pte

M

6120

III

5891

185398

7-11-1944

2333

Jut, Cornelis

A

sld

M

 

M

22170

 

18-9-1944

2334

Jut, Karel Paul

A

sld

M

 

III

11714

142511

29-11-1943

2335

Jut, M.A.

A

pte

M

5354

M

10847

210911

 

2336

Jute, A.

A

sld

M

 

III

8505

126523

2-12-1942

 

 

Index                Terug naar Kampen op Java