Junyo Maru

                                                                                                                                                                     14-7-2013

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

16-9-1944

2300

 

 

 

torpedo

 

18-9-1944

674

1626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pad: Gevangenis

A

20-9-1944

674

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen; Pad=Padang

 

De Junyo Maru (5.065 ton, oud roestig schip) vertrok op 16-9-1944 met 2300 krijgsgevangenen uit Batavia (Tand­joeng Priok) richting Padang op de westkust van Sumatra, met eindbestemming de Sumatra-spoorweg (Midden-Sumatra). Deze groep krijgsgevangenen (bijna allemaal Neder­landers) bestond uit 1600 uit het 10e Bataljon-kamp en 700 uit het Kam­pong Makassar-kamp. Dit transport werd aange­duid als Java Party 23, het 23ste transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Er waren tevens (ongeveer) 4200 Javaanse romusha's aan boord. Het totaal aantal gevan­genen, bij vertrek aan boord, bedroeg dus ongeveer 6500.

 

Op 18-9-1944 werd het schip getroffen door twee torpedo's van HMS Tradewind, één in het voorschip en één in het achterschip, voor de westkust van Sumatra (15 zeemijlen uit de kust van Benkoelen). Na ongeveer 20 minu­ten zonk het schip. Hierbij verdronken 1626 krijgsgevangenen en onge­veer 4000 romusha’s, totaal ongeveer 5626 gevan­genen.

 

In de uren (dagen) na de torpedering werden 674 krijgs­gevangenen en (ongeveer) 200 roumusha’s opgepikt door Japanse schepen, totaal (ongeveer) 874 gevangenen. Zij werden ondergebracht in de Gevangenis van Padang. De daarop volgende weken overleden hier nog eens 8 krijgs­gevan­genen.

 

NOOT. Enige dagen na aankomst in Padang werden de krijgs­gevangenen in groepen overgebracht naar de Sumatra-spoorweg, eerst per trein naar Pajamkoemboe en vervolgens per vrachtauto naar Pakan Baroe, Kamp 3.

The Junyo Maru (5,065 tons, an old tramp) sailed on 16-9-1944 with 2300 POW’s from Batavia (Tandjoeng Priok) to Padang on the west-coast of Sumatra, destination Sumatra-railway (Mid-Sumatra). This group of POW’s (nearly all Dutch) consisted of 1600 from the 10th Battalion-camp, 700 from the Kampong Makassar-camp. This transport was known as Java Party 23, the 23rd transport of POW’s from Java. Moreover there were about 4200 ‘romushas’ on board. The total number of prisoners on board at departure was therefore about 6500.

 

On 18-9-1944 the ship was hit by two torpedoes from HMS Tradewind, one in the bow and one in the stern near the westcoast of Sumatra at 15 sea-miles from the coast near Benkoelen. About 20 minutes later the ship sunk: 1626 POW’s and about 4000 romushas, totally about 5626 priso­ners lost their lives.

 

During the hours (days) after the torpedo-hit 674 POW’s and about 200 romushas (totally about 874 prisoners) were rescued by Japanese ships. They were taken to the Prison in Padang. The next few weeks 8 prisoners died here.

 

NOTE.  Some days after arrival in Padang the POW’s were taken in groups to the Sumatra-railway, by train to Pajam­koemboe and then by truck to Pakan Baroe, Camp 3.

 

Literatuur

Dawn, Gavan – De Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 310

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 63 (Padang-Gevangenis)

Fuchs, F.F.E. von - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 11

Geelen, K.L. van - Japanse registratiekaart

Hovinga, H. - Met de dood voor ogen, 2005, pg 49

Hovinga, H. - Op dood spoor, 2009, Hoofdstuk 2, pg 35-58

Lord Russell of Liverpool - Bushido, de gesel van de rijzende zon, 1958, pg 112

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 235-241, 285, 316

Nelson, David - The Story of Changi Singapore, 1974, pg 209, 211

Neumann, H. en E. van Witsen - De Sumatra-spoorweg, pg 44-87

Verslag - Stabelan 10/6, pg 49; 11, pg 20

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 159

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 178

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.cofepow.org.uk (naamlijst Britse slachtoffers)

www.west-point.org

 

Naamlijsten overleden krijgsgevangenen (dodenlijst)

Neumann, H. en E. van Witsen - De Sumatra-spoorweg, pg 200-229 (Nederlanders)

www.roll-of-honour.org.uk (Engelsen)

 

Naamlijst overlevenden, Java Party 23

NRK-archief 3820 (13 pg)

War Office Londen: WO361/2223 (nog niet in een Nederlands archief beschikbaar)

 

Naamlijsten Nederlandse krijgsgevangenen

Naamlijst overlevenden

Dodenlijst

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen op Sumatra