Balikpapan KNIL-kampement ZO-Borneo

 

 

21-3-2012

Andere benamingen

Nieuwe Benteng, Sentosa

 

Ligging

Balikpapan lag aan de oostkust van Borneo. Er bevond zich olie-industrie en was dus een belangrijk doelwit bij de Japanse aanval op Borneo. De landing van de Japanse troepen vond plaats op 20-2-1942.

De krijgsgevangenen werden ondergebracht in het KNIL-kampement in het oosten van de stad, ongeveer 1 km ten oosten van de haven.

 

 

Transporten (volgens de Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-01-1943

Bandjermasin I

 

 

 

kr (1)

12-02-1943

Bandjermasin I

 

 

 

kr (1)

xx-02-1943

??

 

650

 

kr (2)

24-04-1943

Bandjermasin I

 

 

719

kr (1)

16-12-1944

Tar: Art-kamp

 

85

800

kr (3)

19-12-1944

 

Bal: G.Malang

800

0

kr

kr=krijgsgevangenen

Bal=Balikpapan, Tar=Tarakan,

Art-kamp=Artillerie-kampement, G.Malang=Goenoeng Malang

(1) drie groepen uit Bandjermasin samen 69 krijgsgevangenen

(2) 350 van Europese en 300 van inheemse afkomst

(3) van Europese afkomst

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 190-191

 

 

Index Kampen op Borneo