Malang                       Keloetstraat                           Java

 

                                                                                                                                                                         25-11-2012

Andere benaming

Keloedstraat, Kloetstraat

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in het schoolinternaat voor jongens en de aangrenzende Kartinischool aan de Keloetstraat, gelegen in het westen van de stad.

 

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

kapitein Brummer

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

Groep 1

 

 

 

 

 

15-03-42 (1)

Omgeving (2)

 

1500

1500

kr (3)

31-05-1942

 

Mal: 10e Depot Bat

1500

0

kr

Groep 2

 

 

 

 

 

xx-06-1942

Mal: Soekoen

 

250

250

kr (4)

xx-01-1943

 

Vrijgelaten

150

100

kr (5)

17-01-1943

 

Mal: 8e Bataljon

100

0

kr

kr=krijgsgevangenen

Mal=Malang; Depot Bat=Depot Bataljon

(1) en volgende weken

(2) Malang en Oosthoek (van Java)

(3) 1440 Ned, 60 Eng, Australiërs en Amer (volgens Van der Eyden 960 Ned, 40 Eng en 8 Ameri)

(4) Molukkers en Menadonezen

(5) later aangesteld als heiho’s

 

Literatuur

Cannoo, J.M. – Bushido, 1947, pg 30-40 (arts)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 177

Eyden, Ton van der – Arts en gezin in de Oost (1928-1946), 2006, pg 102, 220 (arts)

Springer, R. – Dagboek, NIOD-dagboek 240, herdruk 2012 (arts)

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 59

 

Index          Kampen op Java