Kenzan Maru

                                                                                                                                                                     24-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

DATUM

kr

DODEN

Ambon

Ambon

 

V

31-8-1944

250

 

Celebes

Makassar

 

A

12-9-1944

 

 

Celebes

Makassar

 

V

13-9-1944

 

 

Borneo

Poelau Laut

 

A

15-9-1944

 

 

Borneo

Poeloe Laut

 

V

27-9-1944

 

 

Java

Soerabaja

 

A

29-9-1944

225

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bat: K.Makassar

A

1-10-1944

225

 


A=Aankomst, V=Vertrek; V=Vertrek

Bat=Batavia, K.Makassar=Kampong Makassar

 

De Kenzan Maru (950 ton, kleine vrachtboot, soms aan­geduid als Kenzen Maru) vertrok op 31-8-1944 met krijgs­gevangenen vanuit Ambon richting Java; het schip voer samen met de Sugi Maru. Beide schepen vervoerden samen ongeveer 500 zieke krijgs­gevangenen, waarvan de helft bestond uit brancard-patiënten (voornamelijk afkom­stig van de kampen in Liang op Ambon en Haroe­koe op Flores). Hier is verondersteld dat beide schepen ieder 250 krijgs­gevangenen vervoerden. Er gingen ook nog 115 Japanse passagiers mee. In verband met de voort­durende aanwezigheid van geallieerde vliegtuigen ging de route langs de zuidkust van Celebes (onder camouflage van boom­takken).

 

Op 12-9-1944 werd de haven van Makassar bereikt, maar deze was totaal verlaten; er werden enige voorraden aan boord genomen, maar een escorte-schip was niet aanwezig.

 

Op 13-9-1944 werd de oversteek naar Borneo gemaakt, naar Kotabaroe op het eilandje Poeloe Laut voor de zuid-oostkust, aankomst 15-9-1944. Hier bleef het schip liggen in afwachting van nadere instructies. Er stier­ven dagelijks krijgsgevangenen. Op 27-9-1944 vertrokken beide schepen onafhankelijk van elkaar rich­ting Soerabaja.

 

Op 29-9-1944 kwam het schip aan in Soerabaja. Gedurende de gehele reis van Ambon naar Soerabaja overleden op de Kenzan Maru ongeveer 25 krijgs­gevan­genen.

Vermoe­delijk werden de krijgsgevangenen in Soerabaja direct op de trein gezet naar Batavia; zij werden over­gebracht naar het kamp Kampong Makas­sar (Meester Cornelis), aan­komst 1-10-1944.

 

NOOT.   Een deel van deze krijgsgevangenen in Kampong Makassar ging nog op transport naar Singapore, eind­be­stem­­­ming Saigon (Java Party 25).

The Kenzan Maru (950 tons, small freighter, sometimes called Kenzen Maru) sailed out on 31-8-1944 with POW from Ambon to Java; the ship navigated together with the Sugi Maru. Both ships transported about 500 sick POW, about half of them stretcher-cases (mainly coming from the camps Liang on Ambon and Haroekoe on Flores). Here it is assumed that both ships transported each 250 POW. There were also 115 Japanese passengers on board. Be­cause of the permanent presence of allied aircrafts a route along the south-coast of Celebes was chosen (under camou­flage of tree-branches).

 

On 12-9-1944 the ship arrived in Makassar, but this har­bour was completely deserted; some supplies had been loaded; there was no escort-ship available.

 

On 13-9-1944 the sea had been crossed to Borneo, to Kota­baroe on the small island of Poeloe Laut at the south-east-coast, arrival 15-9-1944. Here the ship waited for new instructions. Daily POW died. On 27-9-1944 both ships sailed out, independently of each other, for Soerabaja.

 

On 29-9-1944 the ship arrived in Soerabaja. During the whole transport from Ambon to Soerabaja about 25 POW on the Kenzan Maru died.

After the arrival in Soerabaja the POW must presumably get in the train for Batavia immediately; they had been transported to the Kampong Makassar-camp in Batavia (Meester Cornelis), arrival 1-10-1944.

 

NOTE. A part of these POW in Kampong Makassar had been transported to Singapore, destination Saigon (Java Party 25).

 

 

Literatuur

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 232-233, 269

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of rhe Royal Air Force, 2002, pg 56, 58

Veenstra, J.H.W. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1882, pg 287-288

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

Index          Zeetransporten              Overzicht Molukken-Soerabaja