Soekaboemi       Kindersanatorium                   Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Ligging

Het Kindersanatorium was gelegen ten noorden van de Grote Postweg, aan de Sociėteitsstraat.

Het kamp was ondergebracht in de paviljoens, later omheind door prikkeldraad.

 

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

majoor mr.dr.J.P.G.Schmitz

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08-03-1942

Omgeving

 

450

450

kr (1)

30-03-1942

 

Landbouwschool

450

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

(1) Nederlanders, voornamelijk Afdeling I Houwitzers KNIL

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 108

 

 

 

Index          Kampen op Java