Spoorlijn                  Kinsayok - 171                 Thailand

 

                                                                                                                                                                         17-8-2011

Andere benaming

Kim Sayok, King Sayo, Kansayo, Sai Yok, Sayok

 

Ligging

Dit kamp lag 171 km van Non Pladuk. Er waren hier drie kampen: een werkkamp, een hospitaalkamp en een cholera-kamp (zie plattegrond). Nadat het werk aan de spoorlijn hier voltooid was, werd het werkkamp als doorgangskamp gebruikt (voor dagelijks passerende groepen krijgsgevangenen, die op weg waren naar hoger gelegen kampen).

 

Kampbewaking

Koreanen

 

Kampleiding

luitenant-colonel  Toosey

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

WERKKAMP

 

 

 

22-01-1943

Tarsao – 130

 

1000

 

kr

23-01-1943

Ban Pong –5  (1)

 

 

 

kr

06-02-1943

Ban Pong – 5

 

 

2200 (2)

kr

17-02-1943

 

Brankasi – 208

1000

 

kr

01-03-1943

Brankasi – 208

 

 

 

kr

18-03-1943

Tarsao – 130

 

 

 

kr

18-03-1943

Konyu - 166

 

 

 

kr

28-04-1943 (3)

Ban Pong – 5 (4)

 

 

 

kr

15-05-1943

 

Kuye – 190

500

 

kr

xx-06-1943

 

Takanun – 218

 

 

kr

02-08-1943

 

Sunkurai – 294

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

 

DOORGANGSKAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAALKAMP

 

 

 

28-11-1943

 

Chungkai – 57

 

 

zkr

Afkortingen/Noten

kr = krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

(1) eerste transporten met vrachtauto’s, latere groepen lopend (10 ŕ 15 nachtelijke marsen)

(2) 1600 Nederlanders en 600 Engelsen/Australiërs

(3) op meerdere dagen achtereen

(4) lopend in 6 dagen; groep Winnemuller: 370 van de 600 mannen kwamen aan

 

Werkzaamheden

Januari 1943: kamp opbouwen

Februari-augustus 1943: aanleg van een weg en de spoordijk; ook brugreparaties;

               lange werkdagen (6.00 uur tot 17.00 uur)

Corvee voor zwakkeren: bamboe kappen voor de keuken

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht (“hongerkamp”); moeilijke aanvoer, verbetering als spoorbaan tot hier klaar is

wonen                   in gammele bamboe-barakken (zieken in tenten)

baden                    in zijrivier met kleine watervallen, goed water (niet besmet)

gezondheid           slecht, geen medicijnen (alleen wat kinine)

ziekten                  malaria, dysenterie; cholera vanaf 17.06.43

zieken                   ernstig zieken naar basiskamp (per prauw naar Tarsao, dan verder per trein)

klimaat                  20-05-1943 begon de regentijd      

recreatie                              lezen, kaarten, lezingen houden

 

Literatuur

Bernard, F.C. in Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in WOII, 1994, pg 240-242 (april-augustus 1943)

Bierhuizen, J.C. - Brief, NIOD, IC 003055 (januari 1943)

Cannoo, J.M. - Bushido, 1947, pg 65-90 (februari-april 1943)

Estourgie, Pierre H. – Ik schreef een brief, pg 88-97

Evers, Cormelis B. - Death railway, 1993, pg 32-44 (januari-maart 1943)

Gideonse, Henk - Het vergeten leger in de jungle, 1989, pg 50

Hamel, J.C. - Soldatendominee, 1975, pg 95-107

Hekket, H. - Verslag (februari-maart 1943)

Kannegieter, Adriaan - Verslag 3e druk, pg 61-64 (januari-juni 1943)

Krijtenburg, Jan - Verslag, NIOD, IC 081647 (vanaf januari 1943)

Linden, D.A. van der - Totdat de atoombom viel ...., 1946, pg 50 e.v. (januari - november 1943)

Maes, A.E. - Rapport, NIOD, IC 048845 (januari 1943)

Mahler, E. - Proces verbaal, NIOD, IC 000946 (januari - mei 1943)

Sorgdrager, Donald - Kamperen met oom Nippon, NIOD, IC 081843, pg 76-92 (mei-juli 1943)

Udo, G.L. - Kort dagboek, NIOD, IC 000495 (januari - februari 1943)

Veer, F.J. en E.E. van der - Een man zonder ring, 1995, pg 52 (aankomst 18-3-1943 uit Konyu)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 611 (hospitaalkamp sinds februari 1943)

Wildeboer, J. - Dai Nippon, NIOD, IC 081806, pg 18 (februari-mei 1943)

Winnemuller, J.B. - Behind the clouds shines the sun, NIOD, IC 081852, pg 70-88 (mei-juli 1943)

Winnemuller, J.W.R. - Rapport, NIOD, IC 035067-035085 (januari 1943)

 

 

Plattegrond Kinsayok

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg