Spoorlijn Konkoita - 262 Thailand

 

20-8-2011

Andere benamingen

Konkuita, Konkoyta

 

 

Hier vond de voltooiing van de Birma-spoorweg plaats op 17-10-1943.

 

Ligging

Dit kamp lag 262 km van Non Pladuk. Het was ondergebracht in barakken, een werkkamp; het bestond uit 3 kampen; het was het onderste kamp van de F- en H-Force.

 

Kampcommandanten

luitenant-kolonel Banno

 

Kampbewaking

Koreanen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

09-05-1943

Ban Pong 5

 

700

 

kr (1)

xx-05-1943

Ban Pong 5

 

200

 

kr (2)

xx-08-1943

Hin Tok 155 (3)

 

 

 

kr (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen

(1) deel van de F-Force, zojuist uit Singapore aangekomen o.l.v. luitenat-kolonel Pond

(2) deel van de H-force, zojuist uit Singapore aangekomen

(3) per trein naar Takanun-218, rest lopend

(4) restgroep van de H-force

 

Werkzaamheden

Mei 1943: aanleg spoordijk (met hulp van olifanten)

 

Omstandigheden

ziekten augustus 1943: cholera

klimaat op 16-05-1943 begon de natte moesson

 

Literatuur:

Beets, Nicolaas - De verre oorlog, 1982, pg 243, 255, 268

Bloem, Victor Louis - Furio Nippon als slaafarbeider, pg 40

Kinvig, Clifford - River Kwai Railway, 1992, pg 124, 160

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 128-129 (F-force)

Sorgdrager, Donald - Kamperen bij oom Nippon, NIOD, IC 081846, pg 100 (augustus-september 1943)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 595 (medische aspecten F-force)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 129-132 (F-force)

 

 

Index Kampen Birma-spoorweg