Spoorlijn Kun Kit Kwan 387 (28) Birma

 

21-8-2011

Andere benaming

Kum Knit Kway

 

 

Ligging

Dit kamp lag 387 km van Non Pladuk en 28 km van Thanbyuzayat.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kr = krijgsgevangenen

 

 

Werkzaamheden

 

 

 

Omstandigheden

wonen in barakken

 

Literatuur:

Brown, V. - Report, NIOD, IC 081805, pg 6; IC dagboek 268

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 162

Rivett, Rohan D. - Behind bamboo, 1946, pg 187

 

 

Index Kampen Birma-spoorweg