Spoorlijn                     Kuye - 190                     Thailand

 

                                                                                                                                                                         17-8-2011

Andere benaming

Kuei, Kui Ye, Koei, Kuie

 

 

Ligging:

Dit kamp lag 190 km van Non Pladuk, het was een (klein) werkkamp aan de rivier.

 

Kampcommandanten

luitenant Osaka

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1943

 

 

 

 

 

xx-04-1943

Rintin – 181

 

 

 

kr

16-05-1943

Kinsayok – 171

 

500

 

kr

xx-12-1943

 

Non Pladuk – 0

 

 

kr

1945

 

 

 

 

 

30-06-1945

Chungkai – 57

 

 

100

kr

19-08-1945

 

Tamuan – 39

 

0

kr

Afkortingen/Noten

kr = krijgsgevangenen

 

Werkzaamheden

Maart-mei 1943 : aanleg spoordijk

November 1944 - augustus 1945: hout kappen als brandstof voor de locomotieven

 

Omstandigheden (1943)

medische zorg     dokter Versteegh

sterfgevallen        15-05-1943 eerste dode, 7 maanden later 506 doden

 

Omstandigheden (1945)

wonen                   één hut, slapen op bamboe bale-bale

gezondheid           malaria (geen doden)

medicijnen           beperkt kinine aanwezig

 

Plattegrond

Rapport, NIOD, IC 041.374, pg 92 (via Ron Tempel)

 

Literatuur

Bartheld, M. von - Krijgsgevangenen bij de Birmaspoorweg, 2000, pg 69-75 (juni-augustus 1945)

Estourgie, P.H. - Ik schreef een brief, pg 97 ev

Gelderblom, Huib – Achter de kawat, 2005, pg 117

Gludovacz, K.V.F. in M.Heijmans, - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 121, 126, 138 (april-juni, okt 1943)

Kannegieter, Adriaan - Verslag, 3e druk, pg 73-76 (november 1944 - juni 1945)

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen – Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 386-387 (begraafplaats)

Muller, H.A.L. - Verslag, NIOD, IC 048887 (bombardement op trein 08.12.43)

Wildeboer, J. - Verlsag, NIOD, IC 081806, pg 28 (mei 1943)

 

 

Plattegrond Kuye

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg