Bandoeng                         LOG                       West-Java

 

                                                                                                                                                                        7-12-2012

Andere benaming

Kebon Waroe

 

Ligging

‘s Land-Opvoedings-Gesticht voor jongeren (LOG) lag in het oosten van de stad, aan de Daendelsweg. Het LOG was een jeugdgevangenis, een gebouw omgeven door een muur met daar bovenop glasscherven.

 

In de periode 18.07.42 tot 22.04.44 was dit een burger-mannenkamp.

 

Kampcommandant

luitenant Takahashi Ryoichi

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx-3-42 (1)

Omgeving

 

925

925

kr

 31-05-1942

 

Tjim: Treinkamp.

925

0

kr

 

 

 

 

 

 

 28-04-1945

Band: 15e Bat.

 

1767

 

kr,ma (2)

 19-5-45 (3)

Bat: 10e Bat

 

1950

3700

kr

 02-07-1945

 

Bat: 10e Bat

105

 

kr (4)

 05-07-1945

 

Bat: 10e Bat

550

 

kr (5)

 06-07-1945

 

Bat: 10e Bat

484

2600

kr (6)

 27-07-1945

Bat: 10e Bat

 

350

 

kr

 28-07-1945

Bat: 10e Bat

 

300

 

kr (7)

 28-07-1945

Bat: 10e Bat

 

50

 

kr

 29-07-1945

Bat: 10e Bat

 

350

3600

kr

 

 

 

 

 

 

xx-08-1945

 

Batavia

800

2800

 kr (8)

xx-08-1945

 

Band: Tjihapit

2800

0

kr (9)

kr=krijgsgevangenen, ma=mannen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Tjim=Tjimahi

10e Bat=10e Bataljon, 15e Bat=15e Bataljon, Treinkamp.=Treinkampement

(1) en april 1942

(2) mannen zijn prominenten

(3) tot en met 23-05-1945 in 3 transporten

(4) technici

(5) chauffeurs

(6) chauffeurs en timmerlieden

(7) van Britse afkomst

(8) Britse en Amerikaanse krijgsgevangenen

(9) Nederlandse krijgsgevangenen

 

Literatuur

Buitenweg, Hein - Omong kosong lagi, pg 73-86

Delden, Mary van – Bersiap in Bandoeng, pg 115 (3714 kr)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119; Deel II, 2002, pg 101

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943, pg 2 (3624 kr)

Rooy, van en Mokke – De mannen van de witte boot

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 80

Waterford, van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, 297

 

Foto’s/Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 71-78

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, St Jongenskamp Tjimahi, 1995, pg 54, 56

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, p53

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 102 (foto voorgevel), pg 103 (foto binnenplaats)

 

Naamlijsten

NN – Naamlijst krijgsgevangenen LOG Bandoeng, augustus 1945, Bibliotheek Bronbeek (2797 namen)

 

 

Naamlijst 15 augustus 1945

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen

 

 

Index          Kampen op Java