Bandoeng

                                                                                                             21-4-2021

 

Omgeving

 

 

Bandoeng:

15e Bat

 

 

Batavia: 10e Bat

3-1942

925 kr

 

 

 

 

 

28-4-1945

1767 ma, kr

 

19-5-1945

1950 kr

 

27-7-1945

350 kr

 

28-7-1945

50 kr

Eng

 

29-7-1045

350 kr

 

Bandoeng: LOG

 

31-5-1945

725 kr

 

 

 

19-5-1945

1950 kr

2-7-1945

105 kr

5-7-1945

550 kr

6-7-1945

484 kr

 

8-45

800 kr

Eng, Amerik

8-45

2800 kr

Ned

 

 

Tjimahi:

Treinkamp.

 

 

Batavia: 10e Bat

 

Batavia

 

Bandoeng:

Tjihapit

 

 

Uit de index-kaarten van de POWs blijkt, dat de Japanners van plan waren de gehele groep over

te brengen naar de Pakanbaroe-spoorweg: de tekst lijkt sprekend op die van de index-kaarten

van de POWs, die met de Junyo Maru naar Sumatra werden getransporteerd (dezelfde teksten,

dezelfde kleur inkt, enz). Het transport  van deze Bandoeng-groep naar Sumatra ging niet door,

mogelijk door gebrek aan scheepsruimte (de Junyo Maru werd bij Padang getorpedeerd en

keerde dus niet terug naar Batavia voor een tweede transport).

 

           Naamlijst LOG Bandoeng A-L          Naamlijst LOG Bandoeng M-Z