Soekaboemi†††††††† Landbouwschool†††††††††††††††††††† Java

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 18-4-2011

Andere benaming

Cultuurschool

 

Ligging

De Hogere Landbouwschool lag in het uiterste noorden van de stad, aan het eind van de Selabatoeweg.

Het kamp was ondergebracht in het schoolcomplex en bijgebouwen; het was omheind door prikkeldraad.

 

Kampcommandant

luitenant Niwiyama

 

Kampbewaking

hoofdbewaker Tokashi, verder Japanse militairen

 

Kampleiding

kolonel A.Struijvenberg (maart-april 1942), luitenant-kolonel F.F.Milius (april-juli 1942)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08-03-1942 (1)

Omgeving (2)

 

750

 

kr

15-03-1942

Omgeving Tjiandjoer

 

300

 

kr

30-03-1942

Kindersanatorium

 

450

 

kr

15-04-1942

 

Bat: 10e Bataljon

10

 

kr (3)

xx-04-1942 (4)

Omgeving

 

1410

2900

kr (5)

xx-04-1942 (6)

 

Tjim: 4e en 9e Bat

900

 

kr (7)

xx-04-1942 (6)

 

Tjim: Baros 5

1700

 

kr

xx-04-1942 (6)

 

Tjim: Treinkamp.

100

 

kr

01-07-1942 (8)

 

Tjim: Baros 5

200

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Bat=Batavia, Tjim=Tjimahi

Bat.=Bataljon, Treinkamp.=Treinkampement

(1) tot en met 10-04-1942

(2) Politieschool, Bantam, Buitenzorg, westelijke Preanger

(3) hoogste officieren met adjudants

(4) Ton Verstraaten kwam aan op 18-04-1942 (het was zijn 1e kamp)

(5) Engelsen, AustraliŽrs en planters

(6) eind april 1942

(7) Engelsen en AustraliŽrs

(8) Ton Verstraaten vertrok op 22-06-1942 naar Baros 5 (in 4e klasse treinwagons achter gesloten ramen)

 

Sterfgevallen

Twee doden door executie

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Ė Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109

Verstraaten, Ton Ė Ooggetuige, Krijgsgevangenen in IndiŽ en Japan (1942-1945), 2008, pg 83-94

 

Plattegrond

Verstraaten, Ton Ė Ooggetuige, Krijgsgevangenen in IndiŽ en Japan (1942-1945), 2008, pg 86

 

 

Index††††††††† Kampen op Java