Leles                             Kamp                              Java

 

                                                                                                                                                                                18-4-2011

 

In de omgeving van Leles, Garoet en Tasikmalaja bevonden zich op 8 maart 1942 nog

(a) de Australiërs van ‘Blackforce’ onder brigade-generaal A.S.Blackburn,

(b) de resterende Britse eenheden in West-Java onder generaal-majoor H.D.W.Sitwell, deels landmacht en deels nauwelijks bewapende RAF-troepen,

(c) twee compagnieën van 2/131 American Field Artillery onder kolonel A.C.Searle (ingedeeld bij ‘Blackforce’

totaal meer dan 12.000 militairen.

 

Deze geallieerde eenheden hadden zich na de Nederlandse capitulatie teruggetrokken in de bergen in de hoop een guerilla-oorlog te kunnen voeren tegen de Japanners. Blackburn en Sitwell tekenden echter op 12 maart alsnog de capitulatie van hun eenheden, waarna deze troepen tot zelfinternering overgingen, in hotels, woonhuizen en scholen, maar ook in open terrein.

 

Bij Leles brachten de Japanners deze krijgsgevangenen onder in het volgende voorkamp:

Een onderneming voor alle manschappen (ongeacht hun rang).

 

Ligging

De naam en de locatie van deze onderneming is niet bekend.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1942

Omgeving

 

 

 

kr (1)

xx-04-1942

 

?? (2)

 

 

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

(1) Australiërs en Amerikanen

(2) diverse kampen (Bandoeng, Batavia, Tjimahi, Soerabaja)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 125

 

 

 

Index          Kampen op Java