Batavia                 Mater Dolorosa                      Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

 

Ligging

Mater Dolorsa was een Klooster (van de Missionarissen van de Goede Herder), gelegen in Meester Cornelis (adres Passerstraat).

Het gebouw was ingericht als kampziekenhuis voor Nederlandse krijgsgevangenen; in mei 1945 kwamen er ook zieke jongens en mannen. Het kamp was omheind met prikkeldraad.

 

Kampcommandant

kapitein Dr Mitsufugi (tevens kamparts)

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1943

Bat: Div. kampen

 

 

 

zkr

xx-xx-1943

 

Bat: Div. kampen

 

 

zkr

xx-xx-1944

Bat: Div. kampen

 

 

 

no

xx-xx-1944

 

Bat: Div. kampen

 

 

zkr

05-09-1944

Tang: LOG

 

29

 

no

15-09-1944

Bat: K. Makassar

 

262

 

zkr

30-02-1945

Bat: 10e Bataljon

 

77

 

zkr

12-05-1945

Bat: Kramat

 

29

 

no

10-05-1945 (1)

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

760

 

zjo, zma

10-05-1945 (1)

Band: 15e Bataljon

 

523

2070 (2)

zjo,zma

23-08-1945

 

 

 

2070 (2)

jo,ma,kr

Afkortingen/Noten

no=nonnen (verpleegsters), zjo=zieke jongens, zkr=zieke krijgsgevangenen, zma=zieke mannen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Tang=Tangerang, Tjim=Tjimahi

Div. kampen=Diverse kamepn, K. Makassar=Kampong Makassar

(1) tot en met 21-05-1945

(2) inclusief overledenen

 

Omstandigheden

sterfgevallen         in de periode mei-okt 1945 totaal 276

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 100

 

Foto’s

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 100-101

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 101

 

Index          Kampen op Java