Spoorlijn                Mezali – 345 (70)                    Birma

 

                                                                                                                                                                         21-8-2011

 

Andere benaming

Masali, Masalé, Mesari, Mezari, Kami Mezali, Kamp 70

 

 

Ligging

Dit kamp lag 345 km van Non Pladuk en 70 km van Thanbyuzayat. Het kamp bestond uit enige subkampen, o.a. Upper Mezali en Kami Mezali.

 

Kampleiding

majoor Hazenberg

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-03-1943

Anakwin – 369 (46) (1)

 

300

300

kr (3)

13-03-1943

Retpu – 385 (30)

 

 

 

kr

17-04-1943

Anakwin – 369 (46) (2)

 

1000

 

kr (3)

xx-05-1943

Retpu – 385 (30)

 

 

 

kr

11-05-43 (4)

 

Payath – 307 (5)

 

0

kr


kr = krijgsgevangenen

Payath=Payathonzu

(1) per auto

(2) lopend (in nachtmarsen)

(3) Nederlanders, deel van de A-force

(4) volgens Akkerman: 17-05-1943

(5) op vrachtauto’s

 

Werkzaamheden

Maart-mei 1943: aanleg spoordijk; 1,8 tot 3 m3 per man per dag; zeer lange werktijden

Maart-mei 1943: gleuf hakken in rotsen, 4 ŕ 5 m diep

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht (aanvoer over zeer slechte weg zeer moeilijk)

wonen                   redelijk goede barakken

gezondheid           oververmoeid, malaria-explosie

zieken                   zeer veel; ook zieken moeten werken (artsen geen inbreng); ernstig zieken naar Thanbyuzayat

sterfgevallen        zeer veel

 

Literatuur

Akkerman, J. - Verslag, NIOD, IC 048854 (maart - mei 1943)

Dicke, J.C. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 82 (april 1943)

Haastert, J. van - Verslag, NIOD, IC 081202 (april - mei 1943)

Jonge, de - Dagboek (familiebezit)

Kan, Wim - Birma-dagboek 1942-1945, 1986, pg 124

Otten, W. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 82-84 (mei 1943)

Ribbens, J.C. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 83-86 (april-mei 1943)

Schurgers, H.J.H. - De hel van Birma, 1975, pg 68-71 (mei 1943)

Stademan - Rapport, NIOD, IC 048853, pg 4

Verslag, NIOD IC 081037

Vries, J.H. de in H.L.Leffelaar en E. van Witsen - Werkers aan de Birmaspoorlijn, 1982, pg 104-105

Walboom, Leen - Odyssee door Azië, 1997 (doorgangskamp)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 133

 

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg