NN Maru 12

                                                                                                                                                                     21-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

zkr

DODEN

Ambon

Ambon

 

V

14-12-1943

620

 

Java

Soerabaja

 

A

19-12-1943

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bat: 10e Bataljon

A

21-12-1943

510

90

A=Aankomst, V=Vertrek; zkr=zieke krijgsgevangenen

Bat=Batavia

 

De NN  Maru 12 vertrok op 14-12-1943 met ongeveer 600 krijgs­gevangenen uit Ambon naar Soerabaja. De krijgs­gevan­genen waren deels afkomstig van het Haroekoe-kamp op Ceram en deels van het Liang-kamp op Ambon; zij waren in een zo slechte conditie, dat zij niet meer kon­den worden ingezet als dwangarbeiders en daarom terug moes­ten naar Java. Zij waren reeds vanaf 29-11-1943 aan boord, maar het vertrek uit Ambon werd steeds weer uitge­steld.

De NN Maru 12 voer - om aanvallen van onderzeeboten zoveel mogelijk te vermijden - dicht onder de kust van de eilanden ten zuiden van Celebes en stak over naar Poelau Laoet voor de zuid-oost kust van Borneo om vandaar over te steken naar Soerabaja.

 

Op 19-12-1943 kwam het schip aan in Soera­baja; de krijgs­gevangenen moesten op de kade uren lang wachten op ver­der transport, terwijl een tropische regenbui losbarste. Op 20-12-1943, 's morgens heel vroeg, werden witte broodjes uitgedeeld. Vervolgens ging het per trein richting Batavia; onderweg werd in Cheribon nog een portie eten (nasi goreng!) verstrekt. Het was een vieze boel in de trein door gebrek aan toiletten en doordat velen ziek waren.

 

Op 21-12-1944 kwam de trein in Batavia (station Welte­vreden) aan, waarna gelopen moest worden naar het 10e Bataljon. Hier werden de krijgsgevangenen ondergebracht in oude barakken achter op het terrein, geïsoleerd van de andere krijgsgevangenen. Tijdens de gehele reis van Ambon naar Batavia overleden 90 mannen.

 

NOOT. Eerder, op 26-11-1943, vertrok de Suez Maru, ook met zwakke of zieke krijgsgevangenen.

The NN Maru 12 sailed out on 14-12-1943 with about 600 POW from Ambon to Soerabaja. The POW came partly from the Haroekoe-camp on Ceram and partly from the Liang-camp on Ambon; their condition was so bad that they could not be used longer as convicts (slaves) and there­fore must be transported back to Java. They embarked the ship already on 29-11-1943, but the departure had been postponed several times.

The NN Maru 12 navigated – in order to avoid submarine attacks – close to the coast of the islands south of Celebes, crossed the sea to the island of Poelau Laoet at the coast of Borneo in order to take a short sea-cross to Soerabaja.

 

On 19-12-1943 the ship arrived in Soerabaja; the POW must wait many hours in tropic rain-showers before further transport took place. On 20-12-1943, early in the morning, small rolls (white bread) had been distributed. After that they went by train to Batavia; in Cheribon portions of rice (nasi goreng!) were provided. In the train it was a mess because of lack of toilets and because many men were sick.

 

On 21-12-1943 the train arrived in Batavia (station Wel­tevreden); the POW must walk to the 10th Batallion-camp. They were housed in old barracks in the rear of the camp-area, isolated from the other POW. Du­ring the whole transport from Ambon to Batavia 90 POW died.

 

NOTE. Earlier, on 26-11-1943, the Suez Maru sailed out from Ambon also with weak or sick POW.

 

 

 

Naam van het schip mogelijk: Nichinan Maru (zie boek Leslie Audus)

 

 

Literatuur

Audus, Leslie. – Spice Island Slaves, pg 253 (naam van het schip: Nichinan Maru ??)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 93 (10e Bat), 168 (S'baja: JCJL-kamp), 219 (Liang)

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 56, 58

Veenstra, J.H.W. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 206-208

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 206

 

 

Index          Zeetransporten              Overzicht Molukken-Soerabaja