Nagoya 5B, Yokkaichi

  

                                                                                                   7-4-2021

Osaka 17B sinds 11-8-1944

Nagoya 5B sinds 6-4-1945

 

 

Singapore

 

 

Manila

4-7-1944

Ume Maru 2

204 kr (152 Ned, 52 Eng)

 

 

10-8-1944

17-7-1944

Canadian Inventor

409 kr (Amerik)

 

 

1-9-1944

 

Japan: Moji

 

10-8-1944

Boot en trein

204 kr

 

10-8-1944

1-9-1944

Boot en trein

409 kr

 

 

5-9-1944

 

Nagoya 5B

 

1-6-1945

 

 

2-6-1945

Nag 7B, Toyama

 

Nag 11B, Iwase

4-9-1945

150 kr (Amerik)

 

4-9-1945

150 kr (75 Ned, 196 Amerik, 25 Eng)

 

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

sinds 21-08-1944 werken in hoogoven-, koper-, zwavel- en kunstmestfabrieken

(Ishihara Industry Co)  3 ploegen van 8 uur

na de bombardementen: puin ruimen, schuilloopgraven maken

 

Gebeurtenissen

30-09-1944    tyfoon, kamp overstroomd, grote ravage

25-11-1944    RK-pakketten aangekomen, pas op 24-12-1944 uitgereikt

07-12-1944    aardbeving (ernstigste in Japan sinds 1923): veel schade aan gebouwen, werk gestopt

08-12-1944    tweede aardschok; verdere naschokken op 09-12-1944, 12-01-1945

xx-12-1944     regelmatig luchtalarm

18-06-1945    stad door brandbommen verwoest

30-08-1945    voedsel-dropping vanaf vliegdekschip HMS Indefatigable

 

Omstandigheden

voeding           eerst rijst en groente redelijk, vlees en vis schaars; later veel slechter; veel honger

wonen             barakken (nauw gebouwd), 40 man per kamer

 

Literatuur

Baumeister, F.W. – Dagboek (11-8-1944 - 4-9-1945)

Bernhard, F.C. - Verslag, Stabelan 14/1 (augustus 1987), pg 2-5 (11-8-1944 - 4-9-1945)

Braake, L. ter - Verslag kamp Yokaichi, NIOD, IC 001209-001214

Genderen, A.J. van - Dagboek, NIO, IC-dagboek 31, pg 78 e.v. (11-8-1944 - 12-9-1945)

Kusnadi, I. – Persoonlijke mededeling (vader in Yokkaichi)

Mansell, Roger - website

Samethini, Frank - www.theskylookeddown.blogspot.com

Verwayen, H.B. - Verslag, BuZa NEFIS 2291 (overlijdensakten, aanbevelingen onderofficieren)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 201 (POW-camp 117)

Winnemuller, J.B.W. - Rapport, NIOD, IC 035067-035085

Winnemuller, J.B.W. - Behind the clouds shines the sun, NIOD, IC 081852

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 158

 

Luchtfoto

Mansell, Roger –website

Ruse, Timothy C. – Biography of Carl Robert Ruse, Survivor of the Bataän Death March and ....

 

Naamlijsten

Mansell, Roger - website (naamlijst Nederlanders, naamlijst Amerikanen)

Rode Kruis-naamlijst van Bevrijde Nederlandse Krijgsgevangenen (o.a. D 15)

 

Kaart Havengebied

Kampplattegrond

Luchtfoto’s

Tekst dropping

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 11, pg 35-42

pg 35

statistics

(a)

pg 36-39

American POWs

196

pg 40

British POWs

25

pg 41-41

Dutch POWs

75

a.       196 American, 25 British, 75 Dutch, total 260

 

Naamlijst Nederlanders