Nagoya 9B, Jinzu

                 

                                                                                                     10-2-2021

Nagoya 9B sinds 27-5-1945, soms ook

Toyama 3?

 

Osa 12B

 

Osa 6D

27-5-1945

230 kr (Amerik)

 

 

18-6-1945

100 kr (Eng)

 

 

Nagoya 9B

 

5-9-1945

330 kr

 

 

 

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

werken in scheepswerf in Iwase-stad (Nippon Express Co)

 

Omstandigheden

Sterfgevallen           er was 1 sterfgeval (28-8-1945, beri-beri/ondervoeding)

 

Literatuur

Mansell, Roger - website

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 11, pg 67-76

pg 67

statistics

(a)

pg 68-72

American POWs

230

pg 73-74

British POWs

100

pg 75

Australian POWs

19

pg 76

Dutch POWs

1

(a) 230 American, 100 British, 19 Australian, 1 Dutch, total 260