Nakon Pathom††††††† Nakon Pathom†††††††††††††††† Thailand

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 28-3-2017

Andere benaming

Nakorn Paton, Nakon Patom

 

Ligging

De plaats Nakon Pathom lag ongeveer 40 km ten westen van Bangkok. Het kamp was een hospitaal-kamp sinds februari 1944, het grootste in de omgeving van de gehele Birma≠spoorweg. Het bestond uiteindelijk uit 50 hutten voor elk 200 man.

Gedurende een zekere periode was dit kamp een modelkamp ten behoeve van een inspectie van het Internatio≠nale Rode Kruis: in die periode geen geschreeuw, geen slaag van de bewakers, niet hoeven buigen voor de Japan≠ners en de bewakers.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-07-1944

Non Pladuk (1)

 

 

 

kr

01-03-1945

 

Bangkok: Loods

 

 

kr

xx-07-1945

 

Nakon Nayok

 

 

kr (2)

 

NA DE CAPITULATIE

 

 

 

22-08-1945

 

 

 

4138 (3)

ex-kr

15-09-1945

 

 

 

2600 (4)

ex-kr

xx-xx-1946

 

Evacuatie (5)

 

0

ex-kr

ex-kr=ex-krijgsgevangenen,kr = krijgsgevangenen

(1) o.a. gewonden van de bombardementen op Non Pladuk

(2) allen officieren

(3) 2300 Engelsen en AustraliŽrs, 1800 Nederlanders, 38 Amerikanen; totaal ongeveer 3000 zieken

(4) 193 Engelsen, 433 AustraliŽrs, 1930 Nederlanders

(5) o.a. op 25-03-1946 op Klipfontein naar Batavia

 

Werkzaamheden

corvee in het kamp, geen werk buiten het kamp

 

Omstandigheden

recreatie††††††††††††††††††††††††††††† cabaret van Wim Kan

 

Literatuur

Evers, Cornelis, B. - Death railway, 1993, pg 66-68

Geurtsen, A. - Brief, NIOD, IC 056486

Gideonse, Henk - Het vergeten leger in de jungle, 1989, pg 80, 84

Jong, L. de Ė Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, Deel 11B, pg 690

Kan, Wim - Birma-dagboek 1942-1945, 1986, pg 211 ev

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 638

Westhoff, W.B. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam-spoorlijn, 2001, o.a. pg 234 (04-44 Ė 08-45)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 137

 

Literatuur (na capitulatie Japan)

Bartheld, M. von - Krijgsgevangene bij de Birmaspoorweg, 2000, pg 77

Clarke, Hugh V. - A life for every sleeper, 1986, pg 79

IRK-rapport No 1 - Activities in Siam, aug. 1945, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.-IndiŽ, Doos 2, Map 2

IRK-rapport No 2 - Activities in Siam, sept. 1945, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.-IndiŽ, Doos 2, Map 2

Naamlijst Nederlanders, BuZa/CAS, Code 3 Jur.Zaken 313.121.422 (ca 1000 namen)

Schouten, C. - Geschiedkundig overzicht van RAPWI, NIOD, IC 081820, pg 159

Siam Missie, feb. 1946, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-IndiŽ, Doos 1, Map 5

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 669

 

Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, Nederlanders in Japanse kampen, 1995, pg 154

 

 

Naamlijst Nederlanders oktober 1945

 

 

 

Index††††††††† Thailand†††††††††††††† Kampen in Birma/Thailand