Spoorlijn Namayo- 229 Thailand

 

20-8-2011

 

Andere benamingen

Namajon, Namajo, Na Ma Jon, Tamaryo, Bangan

 

Ligging

Dit kamp lag 229 km van Non Pladuk. Het kamp was ondergebracht in barakken.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1943

Kinsayok 171

 

 

 

kr

xx-08-1943

Takanun 218

 

 

 

kr

xx-10-1943

 

Non Pladuk 0

 

 

zkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

 

Werkzaamheden

Augustus 1943: aanleg spoordijk; lange werktijden: 16 18 uur/dag

?? 1943: spoordijk verbreden voor zware locomotieven

 

Omstandigheden

zieken veel malaria (muggen in natte moesson), ernstig zieken op motortrein naar beneden

sterfgevallen vele doden

 

Literatuur

Kannegieter, Adriaan - Verslag 3e druk, pg 66-67 (augustus 1943)

 

 

Index Kampen Birma-spoorweg