Nishi Maru 4

                                                                                                                                                                         17-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Soerabaja

 

V

24-4-1943

 

 

Ambon

Ambon

 

A

3-5-1943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liang

A

3-5-1943

 

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Nishi Maru 4 (soms aangeduid als Nishii Maru) vertrok op 24-4-1943 met krijgsgevangenen uit Soerabaja  naar Ambon. Het schip voer in convooi met andere sche­pen, o.a. Mayahashi Maru, die ook naar Ambon voer. Deze beide schepen, Mayahashi Maru en Nishi Maru, vervoerden samen 1024 krijgsgevangenen (ongeveer 300 Nederlanders en 700 Engelsen), afkomstig uit het JCJL-kamp in Soerabaja.

 

Op 3-5-1943 kwam het schip aan in Ambon; de krijgs­gevan­genen werden overgebracht naar het Liang-kamp (aan de overzijde van de Ambon-baai); zij moes­ten daar een vliegveld aanleggen.

The Nishi Maru 4 (sometimes called Nishii Maru) sailed out on 24-4-1943 with POW from Soerabaja to Ambon. The ship navigated in a convoy with other ships, among others Mayahashi Maru, sailing also for Ambon. Both rhese ships, the Mayahashi Maru and the Nishi Maru 4 transported together 1024 POW (about 300 Dutch and 700 British), coming from the JCJL-camp in Soerabaja.

 

On 3-5-1943 the ship arrived at Ambon; the POW had been transported to the Liang-camp (at the other side of the Ambon-bay; over there they must build an airfield.

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 168 (JCJL-kamp), 219 (Liang)

Veenstra, J.H.W. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, pg 38

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 84

 

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen Molukken en Flores