Spoorlijn                  Non Pladuk - 0                 Thailand

 

                                                                                                                                                                         3-12-2013

Andere benaming

Nong Pladuk, Nompladuk

 

Dit kamp was het hoofdkwartier van afdeling/groep 1

 

Ligging

Dit kamp was het basiskamp van de gehele Burma-spoorlijn, eerst als werkkamp, later als hospitaal­kamp. Dit kamp was het hoofdkwartier van groep 1. Er was een (grote) begraafplaats.

In december 1943 werd aan de overkant van de weg een tweede kamp (Non Pladuk II) gebouwd. Op een gegeven moment werd dit kamp geheel overgebracht naar Kamp I, waarna in Kamp II Japanse soldaten en Tamils werden ondergebracht.

Er waren oorspronkelijk geen schuil-loopgraven; pas na een bombardement werden deze naast de barakken ge­gra­ven. Het kamp werd (na de bombardementen) op 22-02-1945 opgeheven.

 

Kampleiding

Colonel Toosey (tot januari 1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

KAMP I

 

 

 

 

xx-xx-19xx

Diverse kampen

 

 

3000

kr

xx-09-1944

Non Pladuk II

 

2000

5000

kr

15-01-45 (1)

 

Kanchanaburi – 50

 

 

kr (2)

 

KAMP II

 

 

 

 

xx-12-1943

Diverse kampen

 

 

 

kr

xx-09-1944

 

Non Pladuk I

2000

 

kr

xx-11-1944

 

Nakom Pathom

 

 

kr

15-01-45 (1)

 

Kanchanaburi – 50

 

0

kr (2)

kr = krijgsgevangenen

(1) ongeveer (“medio januari 1945")

(2) alle officieren

 

Werkzaamheden (kamp I)

spoorrails, voedsel, munitie in- en uitladen bij Hashimoto (werk- en opslagplaats)

kamp II  bouwen

 

Omstandigheden

wonen                           in barakken

zieken                           dysenterie (in aparte barakken), malaria, tropenzweren; barak 12 = doden-barak

bombardementen        92 doden (06-09-1944 en 03-12-1944)

 

Bombardement 7-9-1944 (citaat uit brief 2-1-1946 van C.M.Windhorst)

Nonpladuc was een groot centrum van Jappen-activiteit, er waren uitgebreide werk- en opslagplaatsen, waar onze jongens corvee deden. Naast ons kamp grenzend stond een battery luchtdoel-artillerie, die in ’t begin nooit schoot als een vliegtuig hoog overkwam. In ons kamp waren volop schuilloopgraven gegraven, in Nonpladuc I waren die er echter niet. Op een goede dag begon toch de luchtdoel op de vliegtuigen te schieten. Nou dat was een consternatie in het begin. De bommenwerpers deden echter nooit wat terug, dus ook daar wenden we aan. We maakten elkaar altijd wijs, dat de geallieerden precies de ligging van de P.O.W. kampen wisten, dus ze zouden wel niet op ons gooien.  Dat bleek echter mis te zijn, want in de nacht van 7 September 1944 kreeg Nonpladuc zijn eerste bombardement.  De luchtdoel schoot al als een razende, toen de vliegtuigen overkwamen en de eerste bommen waren al gevallen voor we ’t in de gaten hadden door al dat lawaai. Er ontstond 500 meter buiten ons kamp op een zijspoor direct een reuze brand door een paar olietreinen, die daar stonden. Dat is ons geluk geweest, want de meeste vliegtuigen gooiden nu hun bommen in de brand in de hoop nog meer te vernielen. Drie uur lang zaten we in de loopgraven, ’t heele kamp onder de kruitdamp en links en rechts hoorde je de bommen komen aanfluiten. Voor Nonpladuc II liep het goed af, om 4 uur konden we weer naar bed. De volgende morgen zagen we pas, dat in het Kamp I een paar hutten tegen de grond lagen. Later kwamen de berichten binnen, 100 dooden en 70 gewonden. Dat kamp had geen schuilloopgraven gehad en daardoor was het aantal zoo hoog, hoewel er maar 5 bommen in ’t kamp gevallen waren. Tragisch was, dat de dag tevoren juist 200 man van ons kamp was overgegaan naar Kamp I en dat onder hen de meeste slachtoffers vielen. Kort daarop werd Kamp II door de Jap opgedoekt.

 

Literatuur

Cannoo, J.M. - Bushido, 1947, pg 118

Evers, Cornelis B. - Death railway, 1993, pg 61-66

Gideonse, Henk - Het vergeten leger in de jungle, 1989, pg 61, 75 (bombardementen, vliegencorvee)

Hamel, J.C. - Soldatendominee, 1975, pg 155

Hekket, H. - Verslag (november-december 1943)

Kannegieter, Adriaan - Verslag, 3e druk (oktober 1943, augustus 1944, oktober 1944)

Schoorel, A.F. - Mensen onder druk, 1986, pg 75 (selectie krijgsgevangenen voor Japan)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 611 (oktober 1942: 500 patienten, olv Maj.Smythe)

Weygers, L.J. in Sheri Tromp - Four years till tomorrow, 1999, pg 89-101

Windhorst, C.M. in Horn-Windhorst, Juliëtte L. – Overleven langs de Birma-Siam Spoorweg, 2013. pg 109 e.v.

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 141, 210

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg