Soerabaja             Ondaatje-kamp                      Java

 

                                                                                                                                                                                    19-4-2011

Andere benaming

Darmo-kampement

 

Ligging

Dit kampement was het kampement van het 3e Bataljon Infanterie aan de Ondaatje-weg, in het uiterste zuid-westen van de stad. Het kamp was ondergebracht in barakken, omheind met prikkeldraad.

 

Kampcommandant

Matsuzaki Minoru (8.42 – 11.42), Kurashima Hideichi (11.42 – 4.43)

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

luitenant-ter-zee Best

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1942

Omgeving

 

?

 

kr (1)

05-05-1942

 

Vrijgelaten

?

 

kr (2)

18-05-1942

Srbj: Jaarmarkt

 

600

2900

kr (3)

18-06-1942

 

Srbj: JCJL-kamp

600

2300

kr (3)

01-07-1942

Band: 15e Bataljon

 

1000

3300

kr (3)

xx08-1942

 

Batavia

300

 

kr (4)

15-10-1942 (5)

 

Bat: 10e Bataljon

1000

 

kr (6)

07-11-1942

 

Srbj: Jaarmarkt

185

 

kr (7)

12-11-1942

 

Srbj: Jaarmarkt

150

 

kr (7)

02-12-1942

 

Srbj: Jaarmarkt

1000

700

kr (7)

30-12-1942

Semarang

 

30

 

kr (8)

xx-12-1942

Srbj: JCJL-kamp

 

500

 

kr (9)

13-01-1943

Singapore

 

1000

 

kr (9)

19-01-1942

Srbj: Jaarmarkt

 

240

2500

kr (4)

xx-04-1943

 

Srbj: JCJL-kamp

500

 

kr (4)

14-04-1943

 

Srbj: Jaarmarkt

150

1800

kr (10)

xx-04-1943

Srbj: JCJL-kamp

 

800

2600

kr (9)

17-05-1943

 

Srbj: JCJL-kamp

2320

 

kr (9)

xx-10-1943

 

Srbj: JCJL-kamp

300

0

kr (4)

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Sem=Semarang, Srbj=Soerabaja

(1) Nederlanders, inheemse militairen, marinepersoneel

(2) inheemse militairen

(3) Molukkers, Menadonezen

(4) Molukkers

(5) en 16-10-1942

(6) voornamelijk Nederlandse marine

(7) Nederlanders

(8) Nederlands personeel van de NIS

(9) Brits-Indiërs

(10) 120 Molukkers en 30 Nederlanders

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 173-174

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 59

 

 

Index          Kampen op Java