Op ten Noort 1

 

                                                                                                                                                                     31-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Borneo

Bandjermasin

 

V

4-3-1942

1000

 

Celebes

Makassar

 

A

5-3-1942

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infanterie-kamp.

A

5-3-1942

1000

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Infanterie-kamp.=Infanterie-kampement

 

 

De Op ten Noort 1 (6.076 ton, 1927, hospitaalschip, soms aangeduid als Hikawa Maru en Tenno Maru) vertrok op 4-3-1942 met ongeveer 1000 krijgsgevangenen uit Bandjer­masin (Borneo) naar Makassar (Celebes).

Al deze krijgs­gevan­genen (waarschijnlijk allemaal Neder­landers) waren overlevenden van de slag in de Java-zee (zij waren door Japanse schepen van de invasie­vloot-op-Java uit zee opgepikt en naar Bandjermasin ge­bracht).

 

Op 5-3-1942 kwam het schip aan in Makassar; de krijgsge­vangenen werden ondergebracht in het Infanterie-kampe­ment.

 

NOOT.  Vele van deze krijgsgevangenen werden 14-10-1942 met de Asama Maru 1 overgebracht naar Japan.

The Op ten Noort 1 (6,076 ton, 1927, hospital-ship, some­times called Hikawa Maru or Tenno Maru) sailed out on 4-3-1942 with about 1000 POW from Bandjer­masin (Borneo) naar Makassar (Celebes).

All these POW (probably all Dutch) were survivors of the battle in the Java-sea (they were saved by Japanese ships of the Java invasion-fleet and transported to Bandjermasin).

 

On 5-3-1942 the ship arrived in Makassar; the POW had been transferred to the Infantry-camp.

 

NOTE. Many of these POW had been transported on 14-10-1942 with the Asama Maru 1 to Japan.

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 197 (Infanterie-kampement)

Johns, W.E. and R.A.Kelly - No Surrender, 1969, pg 77-82 (Op ten Noort)

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 153 (900 kr, Tenno Maru)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 14, 55, 309

Oost, Pieter – Geïnterneerd in Japan …. , Check Point juli-augustus 2010

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten