Zoek een Kamp of Boot

 

                                                                                                                                                                             12-11-2019

 

KAMPEN

Deze website beschrijft de burger-interneringskampen (ligging, datum van aankomst en ver­trek van transporten, literatuur enz). Voior zover beschikbaar zijn ook naamlijsten van kampen opgenomen.

Ondergetekende heeft ook in eigen archief niet de beschikking over gegevens, waarmee een dergelijke zoekactie altijd succesvol kan worden uitgevoerd. De enige instantie in Nederland, die een dergelijke zoekactie kan uitvoeren is:

 

Het Nationaal Archief

Postbus 90520

2509 LM Den Haag

website: www.nationaalarchief.nl

 

In verband met de (Wet op de) bescherming van de persoonsgegevens kunnen alleen gegevens van naaste familieleden worden opgevraagd. Het is dus belangrijk dat u bij een aanvraag van een zoekactie nauwkeurig opgeeft:

1. de persoonsgegevens van uzelf,

2. de persoonsgegevens van de gezochte persoon/personen,

3. uw familierelatie met de gezochte persoon/personen,

4. uw postadres.

De persoonsgegevens moeten bestaan uit zoveel mogelijk gegevens zoals achternaam, voor­naam/voornamen, geboor­tedatum; ook de meisjes-­achternaam van de moeder kan van belang zijn.

 

BOOT NAAR NEDERLAND

Deze website bevat een botenlijst, die verwijst naar archieven, waar passagierslijsten werden gevonden. Niet alle passagierslijsten bevatten de namen van alle passagiers, die aan boord waren; sommige lijsten vermelden alleen de namen van die passagiers, waarvoor opvang in Nederland door de betreffende maatschappelijke organisatie moest worden gereser­veerd.

Is de vaart naar Nederland niet bekend, dan kunt u deze opzoeken op de website van

Herman van Oosten (www.passagierslijsten1945-1964.nl.

De verzameling van in Nederland beschikbare passagierslijsten is helaas niet compleet bovendien is niet iedere beschikbare passagierslijst compleet. Dat betekent dat een zoek­actie niet altijd resultaat heeft.

 

 

Index                  Research a Camp or Ship