Oyo Maru 1

                                                                                                                                                                     10-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

1-10-1942

400

 

Malakka

Singapore

 

A

8-10-1942

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

8-10-1942

400

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Oyo Maru 1 (een oud vrachtschip, een kolenboot?) ver­trok op 1-10-1942 met 400 krijgsgevangenen (121 Neder­landers, 191 Amerikanen, 88 Australiërs) uit Batavia naar Singapore. De krijgs­gevangenen waren afkomstig van het 10e Bataljon in Batavia. Deze groep werd aange­duid als Java Party 3, het derde transport van krijgs­gevan­genen van Java.

 

Op 8-10-1942 kwam het schip aan in Singapore; de krijgs­ge­vangenen werden met vrachtauto's overgebracht naar het Changi-kamp.

The Oyo Maru 1 (an old freighter, coal-boat?) sailed on 1-10-1942 with 400 POW’s (121 Dutch, 191 American, 88 Australian) from Batavia to Singapore. The POW’s came from the 10e Batallion-camp in Batavia. This group was known as Java Party 3, the third transport of POW’s from Java.

 

On 8-10-1942 the ship arrived in Singapore; the POW’s were transported with trucks to the Changi-camp.

 

Literatuur

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 278 (geen exacte gegevens)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 210

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Java Parties

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp