Batavia                      Patekoan                           Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Andere benaming

Patekoan-school, Petekoan, Chinese school Tiong Hoa Hwee Koan, Kota-kamp

 

Ligging

De Patekoan-school lag in het noorden van Batavia, in de Chinese wijk Glodok, aan de Petekoan (een oost-west lopende straat vlak bij het einde van de korte aftakking van de spoorlijn, die langs de westzijde van Batavia liep).

 

Kampcommandant

luitenant Kondo (mei-juli 1942), kapitein Sonei (aug-sept 1942), kapitein Kawai

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

voor de Nederlanders: kolonel P.Scholten (mei-sept 1942),

voor de Engelsen: wingcommander Hardy,

majoor Lehmeyer

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-04-1942

Tasik: Renbaan-kamp

 

200

 

kr (1)

xx-04-1942

Omgeving

 

150

 

kr (2)

xx-04-1942

Omgeving

 

40

 

ma (3)

xx-04-1942

Omgeving

 

290

 

kr (4)

xx-04-1942

Bat: Glodok

 

20

 

kr (5)

14-05-1942

T.Priok: Uniekampong

 

450

 

kr (1)

20-05-1942

Bat: CBZ

 

50

1200

kr (6)

24-09-1942 (7)

 

Bat: Glodok

1200

0

kr

 

 

 

 

 

 

01-10-1942

Band: 15e Bataljon

 

360

 

kr

01-10-1942

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

640

1000

kr

11-10-1942

 

Bat: Glodok

488

 

kr

22-10-1942

Tjim: Baros 5

 

500

 

kr

22-10-1942

Tjim: Treinkampement

 

500

1512

kr

22-10-1942

 

Bat: Mil. Hosp.

112

1400

kr

17-01-1943

 

Srbj: HBS

500

900

kr

25-01-1943

 

Singapore (8)

900

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Srbj=Soerabaja, Tasik=Tasikmalaja, Tjim=Tjimahi, T.Priok=Tandjoeng Priok

CBZ = Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting, HBS=Hogere Burger School, Mil. Hosp.=Militair Hospitaal

(1) Engelsen

(2) Nederlandse Indo-Europeanen

(3) burgers, inheemse opvarenden van een getorpedeerd schip uit Indo-China

(4) Molukse, Menadonese en Timorese KNIL-militairen

(5) Nederlanders

(6) Nederlandse officieren-technici

(7) tot en met 27-09-1942

(8) aan boord van de Tacoma Maru 2 (eindbestemming Birma)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 88; Deel II, 2002, pg 74

Scholten, P. – Op reis met de ‘Special Party’, 1971, pg 73-82, 343 (datum-lijstje)

 

Foto’s

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 88 (luchtfoto)

Scholten, P. – Op reis met de ‘Special Party’, 1971, pg 79

 

 

 

Index          Kampen op Java