Spoorlijn          Payathonzu – 307 (108)              Birma

 

                                                                                                                                                                         21-8-2011

Andere benaming

Pajatonzu, Kamp 108

 

 

Ligging

Dit kamp lag 307 km van Non Pladuk en 108 km van Thanbyuzayat. Het lag onge­veer op de Drie Pagoden-pas, 500 meter van de grens tussen Birma en Thailand, op Birmees grondge­bied.

 

Kampcommandanten

luitenant Osoda (Osada)

 

Kampbewaking

Koreanen (o.a. “De Brulaap”)

 

Kampleiding

overste Platte; Detiger; de Vries

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1943

Retpu – 385 (30)

 

 

 

kr (1)

12-05-1943

Mezali – 345 (70)

 

1000

 

kr

xx-09-1943

 

Niki-Niki – 282

200

 

kr

xx-xx-1943

 

Anganum – 310 (105)

400

 

kr

04-10-1943

Rabao – 397 (18)

 

 

 

kr

31-10-1943

Retpu – 385 (30)

 

 

 

 

14-11-1943

 

 

 

2600

kr (2)

 

 

 

 

 

 

10-01-1944 (3)

 

Changar – 301 (114) (4)

 

 

kr

xx-02-1944

 

Tamarkan - 55

 

 

zkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kr = krijgsgevangenen

Changar=Changarraya

(1) bijna allen Nederlanders, deel van de A-force;

(2) volgens Wim Kan, pg 190;

(3) in groepen van 200 man tot 31-01-1944

(4) mogelijk ook direct naar Sunkurai - 294 (121) en Niki-Niki - 282 (133)

 

Werkzaamheden

Mei-september 1943: aanleg spoordijk

Vanaf september 1943: onderhoud spoorbaan, aanleg rijweg naast de spoorbaan, houthakken voor locomotieven

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht, veel honger; kantine bijna altijd leeg

wonen                   donkere barakken, kaal kamp; in de regentijd overal modder, alles vies

water                     onvoldoende

hygiëne                 veel ongedierte, o.a. luizen, ratten

medische zorg     chirurg Cotes (Australiër), verpleger Houtters

gezondheid           zeer slecht, vele doden (“kamp van de dood”); ernstig zieken naar Tamarkan-55

toestand                afschuwelijk

 

 

Literatuur:

Akkerman, J. - Verslag, NIOD, IC 048854 (mei 1943 - januari 1944)

Clarke, Hugh V. - A life for every sleeper, 1986, pg 4

Dicke, J.C. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam-spoorlijn, 2001, o.a. pg 89 (augustus 1943)

Grendel, A.L. – Gekooide vogel, 1995, pg 51

Haastert, J.  van - Verslag, NIOD, IC 081202 (mei - juni 1943)

Hasselt, W.F. van - Proces verbaal, NIOD, IC 001988 (november 1943)

Houtters, Proces-verbaal, NIOD, IC 080492 (mei 1943 - januari 1944)

Hulsbus, Joop - En de zon werd rood, 1986, pg 186 (december 1943)

Jonge, de - Dagboek (familiebezit)

Kan, Wim - Burma-dagboek 1942-1945, 1986, pg 151-204 (oktober 1943 - maart 1944)

Kloër, R.G. in Wijk, J.M. van - Dwangarbeid, 1999, pg 283-287 (maart 1943 - januari 1944)

Leffelaar, H.j. en E, van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 105-106

Ribbens, J.C. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a.  pg 86 (mei 1943)

Otten, W. in Heijmans-van Bruggen, M. - De Birma-Siam spoorlijn, 2001, o.a. pg 85-87 (mei -juni 1943)

Schurgers, H.J.H. - De hel van Birma, 1975, pg 71-89 (mei - september 1943)

Stademan - Rapport, NIOD, IC 048853, pg 5 (juli - september 1943)

Verslag, NIOD, IC 081037

Walboom, Leen - Odyssee door Azië, 1997, pg 51-63 (maart - juli 1943)

 

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg