Soekaboemi               Politieschool                           Java

 

                                                                                                                                                                         29-12-2012

Ligging

De Politieschool was gelegen in het noord-westelijk deel van Soekaboemi aan de Dr De Vogel-weg, naast het Garnizoens-Hospitaal. Het kamp was ondergebracht in de hospitaal- en schoolgebouwen, omheind door prik­keldraad.

 

Kampcommandant

Kobayashi

 

Kampbewaking

Japanse militairen, inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

KRIJGSGEVANGENEN

 

 

 

xx-03-1942

Omgeving (1)

 

 

 

kr

10-04-1942

 

Soek: Landbouwschool

 

 

kr (2)

xx-05-42 (3)

 

Vrijgelaten

 

 

kr (4)

 

BURGERMANNEN

 

 

 

xx-06-42 (5)

Soek: Gevangenis

 

300

 

ma (6)

14-08-1942

 

Buit: Ursulinen

300

 

ma

xx-09-42 (7)

Omgeving

 

150

 

ma

xx-12-1942

 

Buit: Kedoengbadak

150

 

ma

kr=krijgsgevangenen, ma=mannen

Buit=Buitenzorg, Soek=Soekaboemi; Ursulinen=Ursulinenklooster

(1) directe omgeving van Soekaboemi en de westelijke Preanger

(2) Engelsen, Austaliërs, Molukkers

(3) mei-juni 1942

(4) Javanen, Soendanezen, Timorezen

(5) maart-juli 1942

(6) ambtenaren

(7) september 1942-juni 1943

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109

Mahler, E. – De Witte Karbouw, 1992, pg 29-31 (kr: ongeveer maart-juni 1942, daarna Baros 5)

 

 

Index          Kampen op Java