Japanse Registratiekaarten

                                                                                                                                                                     26-1-2016

 

Het plaatselijke Japanse hoofdkwartier hield van iedere krijgsgevangene een registra­tie­kaart bij met de volgende gegevens:

 

                  Voorzijde kaart

Camp

No.

Name

Date of Birth

Nationality

Unit

Rank

 

Place of Capture

Date of Capture

Father’s Name

Mother’s Name

Place of Origin

Occupation

Destination of Report

Remark

 

                  Achterzijde kaart

Other Informations

 

VOORZIJDE. De voorzijde werd meestal in het Nederlands of Engels ingevuld. In de vakken Camp en No. werden stempels geplaatst met Japanse tekens en nummers, met doorhalingen en nieuwe stempels en nummers als de betrokkene naar een ander kamp werd over­ge­bracht. In de uiterste bovenrand van de kaart werd ook nog informatie aangebracht, meestal in Japanse tekens.

Links boven, buiten de kaderlijn, is soms een met de hand geschreven nummer, 2 letters, schuine streep, getal (bijv. JM/69); dit verwijst naar een telegram met een naamlijst van krijgsgevangenen, die werd doorgeseind naar het Internationale Rode Kruis in Geneve.

ACHTERZIJDE. De achterzijde werd geheel in Japanse tekens ingevuld. Iedere regel begint meestal met een datum met daarachter de bijbehorende informatie, zoals “ziek geworden”, “over­leden” en als laatste “overgedragen aan de geallieerde autoriteiten”.

 

De Japanse interneringskaarten van de KNIL-militairen 1942-1945 bevinden zich in het Nationaal Ar­chief in Den Haag onder Toegangsnummer 2.10.50.03.  

De internerings-kaart kan worden verkregen

(1) aanvragen met een email: info@nationaalarchief.nl of

(2) op internet: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00425 (zie hieronder)

 

De ervaring leert, dat de aanduiding van de kampen op de voorzijde zeer onduidelijk is, omdat niet de gebruikelijke kampnamen worden gebruikt, maar nummers van afde­lingen en van kampen.

In de informatie op de achterzijde is alleen de datum herkenbaar, als men weet dat de notatie jaar-maand-dag wordt gebruikt, waarbij het jaartal is uitgedrukt in het aantal jaren dat Hirohito keizer was (sinds 1925); 17-12-1 betekent 1 december 1942 en 20-9-15 betekent dus 15 september 1945.

 

Bij het (laten) vertalen van de Japanse teksten kan ik eventueel hulp bieden.

 

 

 

Kaarten op internet

 

KNIL-militairen

Sinds 15-8-2011 is een deel van de Japanse registratiekaarten van Nederlandse krijgs­ge­vangenen in het Nationaal Archief on-line beschikbaar op www.gahetna.nl :

--- kies de website

--- kies Collectie en dan Indexen

--- type de zoekterm onder Zoeken naar: “Japanse inter­neringskaarten”

--- geef vervolgens de achternaam van de betrokkene, klik op de juiste naam

 Door te klikken op “Scan….” kan een afbeelding van de kaart (voor- en achterzijde) wor­den bekeken; door te klikken op “Bekijk een grote versie …”, kan de kaart als jpg-bestand worden  bewaard en uitgeprint.

Als betrokkene tijdens WOII is overleden, is ook een vertaling van de Japanse teksten in het Nederlands aanwezig.

 

Marine-personeel

Sinds 2015 zijn ook de kaarten van Marine-personeel on-line beschikbaar,

klik op http://pow.s-o-o.nl

 

Voorbeelden (met uitleg)

Sumatra-spoorweg

Birma-spoorweg

Japan


 

Index