Roko Maru

                                                                                                                                                                         18-9-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

9-2-1943

1000

 

Malakka

Singapore

 

A

12-2-1943

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

12-2-1943

1000

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Roko Maru (3.328 ton) vertrok op 9-2-1943 met onge­veer 1000 krijgsgevangenen (300 Nederlanders, 700 Engel­sen)  van Batavia naar Singa­pore. Deze groep wordt aange­duid als Java Party 13, het 13e krijgsgevangenen­transport, dat van Java ver­trok.

 

Op 12-2-1943 kwam het schip aan in Singapore. De krijgs­gevangenen werden overgebracht naar het Changi-kamp.

 

NOOT. Deze krijgsgevangenen werden later overgebracht naar Thailand naar de Birma-spoorweg met treintrans­porten op 2-4-1943, 25-4-1943 en 6-5-1943.

The Roko Maru (3,328 tons) sailed on 9-2-1943 with about 1000 POW’s (300 Dutch, 700 British) from Batavia to Singapore. This group was known as Java Party 13, the 13th POW-transport from Java.

 

On 12-2-1943 the ship arrived in Singapore. The POW were taken to the Changi-camp.

 

NOTE. Later on these POW’s were transferred to Thailand to the Birma-railway with train-transports on 2-4-1943, 25-4-1943 and 6-5-1943.

 

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 153 (500 kr)

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 100, 312 (Roko Maru, 500 kr)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 210 (Java Party 13)

 

Naamlijst

NRK-archief – Naamlijst van 296 Nederlanders

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen

 

 

Index          Zeetransporten              Changi-kamp