Shinyu Maru

 

                                                                                                                                                                     29-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

24-10-1942

 

 

 

 

torpedo

T

25-10-1942

 

 

V=Vertrek, T=Torpedo; kr=krijgsgevangenen

 

De Shinyu Maru (4.621 ton, vrachtboot) vertrok op 24-10-1942 met krijgsgevangenen (Australiërs en Neder­landers) uit Singapore richting Birma. Er was ook een grote lading spoorbielzen aan boord. Het schip voer in een convooi.

 

Op 25-10-1942 werd het convooi aangevallen door de Nederlandse onderzeeboot O-23: de Shinyu Maru werd getroffen door één torpedo, het schip zonk niet, maar de krijsgevangenen kwamen te water en werden opgepikt door schepen. Som­migen werden teruggebracht naar Singapore, anderen werden naar Rangoon gebracht.

The Shinyu Maru (4,621 tons, freighter) sailed out on 24-10-1942 with POW (Australian and Dutch) from Singapore to Birma. The ship transported also a large amount of railroad cross beams. The ship navigated in a convoy.

 

On 25-10-1942 the convoy had been attacked by the Dutch submarine O-23: the Shinyu Maru was hit by one torpedo, the ship did not sink, but all the POW came in the water and had been picked up by ships. Some had been returned to Singapore, other had been transported to Rangoon.

 

Literatuur

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 67, 124

Ponder, F.J.N. in Jan A.Krancher – The defining Years of the Dutch East Indies, 1996, pg 28

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Changi-kamp