Batavia                     Struiswijk                          Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Ligging

De Struiswijk-Gevangenis lag in het zuid-oosten van de stad, aan de Drukkerijweg. Deze gevangenis was eerst een mannenkamp (maart 1942 – januari 1944), daarna een krijgsgevangenkamp (januari – oktober 1944) en tenslotte een vrouwenkamp (oktober 1944 – augustus 1945). Hier wordt alleen het krijgsgevangenkamp beschre­ven.

 

Kampcommandant

kapitein Maruyama

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

luitenant-kolonel Daub

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-01-1944

Bandoeng, Tjimahi

 

1100

1100

kr (1)

28-10-1944

 

Band: LOG

(2)

 

kr

28-10-1944

 

Band: 1e Depot Bat

1100

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen, Band=Bandoeng,

(1) officieren

(2) slechts enkele mannen

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 95

 

Luchtfoto

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 96

 

 

 

Index          Kampen op Java