Taian Maru

                                                                                                                                                                     19-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Ambon

Ambon

 

V

7-8-1944

572

 

Java

Soerabaja

 

A

3-9-1944

542

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bat: K. Makassar

A

5-9-1944

542

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Bat=Batavia, K.Makassar = Kampong Makassar

 

De Taian Maru (soms aangeduid als Taiwan Maru, met een groot gat in de boeg) vertrok op 7-8-1944 met 572 krijgsgevangenen uit Ambon naar Soerabaja. Deze krijgs­gevangenen waren afkomstig uit het Liang-kamp op Ambon. Onderweg stierven 30 krijgsgevangenen.

Er waren ook een paar honderd romu­sha's aan boord.

 

Op 3-9-1944 kwam het schip aan in Soerabaja; hier werden zij onmiddellijk per trein op transport gezet naar Batavia, waar zij werden onder­gebracht in het kamp Kampong Makassar (zieken gingen later door naar het ziekenkamp Mater Dolorosa).

The Taian Maru (sometimes called Taiwan Maru, with a big hole in the bow) sailed out on 7-8-1944 with 572 POW from Ambon to Soerabaja. These POW came from the Liang-camp on Ambon. On the way there were 30 deaths.

There were also a few hundred romushas on board.

 

On 3-9-1944 the ship arrived in Soerabaja; immediately they must step into a train for Batavia, where they had been transported to the camp Kampong Makassar (sick men had been transported to the hospital camp Mater Dolo­rosa).

 

 

Literatuur

Audus, Leslie J. – Spice Island Slaves, 1996

Brugmans, I.J. – Nederlands-Indië onder Japanse bezetting, 1982, pg 349

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 102 (K.Makassar), 168 S'baja), 220 (Ambon)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 277

Stubbs, Les and Pam – Unsung Heroes of the Royal Air Force, 2002, pg 56, 58 (599 kr)

Veenstra, J.H.W. e.a. - Als krijgsgevangene naar de Molukken en Flores, 1982, pg 289-293 (599 kr)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 90-93

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

 

Index          Zeetransporten              Overzicht Molukken-Soerabaja